Třídy přírodovědné

Přírodovědné třídy poskytují žákům základní vzdělávání od 6. do 9. ročníku a odpovídají běžným třídám základních škol.

V přírodovědné třídě, tzn. běžné třídě, získávají žáci všechny nezbytné znalosti a dovednosti ve všech vzdělávacích oblastech.

Všechny vyučovací předměty mají přiměřenou časovou dotaci. Vyšší podpora je věnována přírodovědným předmětům (fyzika, chemie, přírodopis), ve kterých žáci mají příležitost ověřovat si své poznatky řadou pokusů a měření v hodinách praktik. Svoji zručnost mají žáci příležitost rozvíjet při hodinách praktických činností. Ty jsou zařazeny v šestém a sedmém ročníku.

Výuka probíhá v moderně vybavených multimediálních a počítačových učebnách s bohatými sbírkami tradičních i soudobých pomůcek. K výuce využíváme také školního lesa a zahrady, pravidelnou součásti výuky jsou exkurze s přírodovědným a ekologickým zaměřením, přednášky chovatelů a odborníků např. z KRNAP, ZOO, Lesů ČR a dalších.

Nadstandardní výuka informatiky je zařazena ve všech ročnících pro získávání potřebných znalostí a dovedností při práci s počítačem. Žáci se rovněž učí psát na klávesnici počítače všemi deseti prsty a seznamují se s moderní technikou (robotika, 3D tisk).

Žáci jsou v těchto třídách připravováni k úspěšnému zvládnutí přijetí a přechodu na různé druhy středních škol a na úspěšné pokračování ve studiu. Mají rovněž možnost zúčastňovat se různých předmětových olympiád a dalších soutěží.

Vytvořeno 23.7.2021 14:29:48 | přečteno 580x | Ing. David Sedláček