Vzdělávání a výuka

Vzbuzujeme zájem dětí o další poznání, spojujeme výuku zejména přírodovědných, ale i humanitních předmětů s praktickým poznáváním okolního světa, vytváříme v dětech kladný vztah k přírodě, učíme je přírodu chránit a ekologicky myslet.

V naší škole se snažíme společně se žáky vytvářet přátelskou atmosféru. Vedeme je k dodržování základních pravidel slušného chování, ke vzájemné toleranci a pomoci, aby se cítili ve škole dobře a bezpečně, aby zde panovala atmosféra klidu a příznivé klima pro vzdělávání a spolupráci.