Školní speciální pedagog

Mgr. Eliška Tauchmanová, Ph.D., školní speciální pedagožka


Konzultační hodiny:

pondělí 7:30 – 14:30

Konzultace jsou vyřizovány v budově úseku Legionářská.

Kontakt:
 • telefon: 773 070 586
 • e-mail: eliska.tauchmanovazsschsady.cz

Činnost školního speciálního pedagoga na ZŠ Schulzovy sady

Školní speciální pedagog se věnuje zejména dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, jejich rodičům, ale také pedagogům. Se žáky pracuje jak při individuálních hodinách, tak při skupinové práci se třídou a systematicky napomáhá při nápravě jejich chování či zlepšení prospěchu.

Hlavní činnosti školního speciálního pedagoga jsou:
 • podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb,
 • podpora vzdělávání nadaných žáků,
 • začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • spolupráce na vytváření individuálního vzdělávacího plánu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo plánu pedagogické podpory u žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb,
 • poskytování krátkodobé i dlouhodobé speciálně pedagogické péče o skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • realizace předmětu speciálně pedagogické péče,
 • poskytování konzultací pro žáky, rodiče a pedagogické pracovníky a komunikace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení.

Předmět speciálně pedagogické péče

 • je podpůrné opatření, které je poskytováno konkrétnímu žákovi na základě doporučení školského poradenského zařízení. Výuka probíhá jako individuální nebo skupinová s maximálním počtem 4 žáci ve skupině.
 • je zaměřen na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Předmět je nejčastěji směřován ke zlepšování dovedností žáků číst, psát a počítat. Předmět napomáhá kompenzaci výukových obtíží u žáků skrze cvičení zaměřená na zlepšení pozornosti, na rozvoj zrakového a sluchového vnímání, prostorové orientace, grafomotoriky, ale i na rozvoj komunikačních dovedností atd. V předmětu také probíhá nácvik používání názorných pomůcek, přehledů učiva a nácvik strategií snižujících chybování.

Vytvořeno 11.8.2021 10:46:25 | přečteno 468x | Ing. David Sedláček