Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) je ve škole zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy v úzké spolupráci třídních učitelů a učitelů výchov s výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním psychologem a speciálním pedagogem.

O poradenském pracovišti

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) je ve škole zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Činnost ŠPP je zakotvena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

V základní variantě zabezpečuje činnost ŠPP výchovný poradce a školní metodik prevence, s nimiž úzce spolupracují třídní učitelé a učitelé výchov. Na ZŠ Schulzovy sady je tento poradenský tým rozšířen o působení školního psychologa a speciálního pedagoga.
11.8.2021 10:40:54 | přečteno 314x | Ing. David Sedláček | Celý článek
 

Výchovný poradce

Mgr. Lada Marksová, výchovný poradce pro budovu A – kariérové poradenství a výchovné problémy
Mgr. Iva Pelíšková, výchovný poradce pro budovu A – vzdělávací obtíže
Mgr. Sabina Široký, školní metodik prevence a výchovný poradce pro budovu A – výchovné problémy

Mgr. Marcela Budinská, školní metodik prevence a výchovný poradce pro budovu B – výchovné problémy
Mgr. Eliška Tauchmanová, Ph.D., výchovný poradce na budově B, vzdělávací obtíže
Mgr. Jaroslav Zítka, výchovný poradce pro budovu B – kariérové poradenství a výchovné problémy 
11.8.2021 10:37:27 | přečteno 371x | Ing. David Sedláček | Celý článek
 

Metodik prevence

Mgr. Sabina Široký, školní metodik prevence a výchovný poradce pro budovu A – výchovné problémy

Mgr. Marcela Budinská, školní metodik prevence a výchovný poradce pro budovu B – výchovné problémy 
11.8.2021 10:42:48 | přečteno 316x | Ing. David Sedláček | Celý článek
 

Školní psycholog

Mgr. Bc. Lenka Mikesková, školní psycholožka

(PhDr. Monika Voleská, školní psycholožka, toho času na mateřské dovolené)

11.8.2021 10:44:57 - aktualizováno 4.10.2022 23:05:22 | přečteno 773x | Ing. David Sedláček | Celý článek
 

Školní speciální pedagog

Mgr. Eliška Tauchmanová, Ph.D., školní speciální pedagožka


11.8.2021 10:46:25 | přečteno 468x | Ing. David Sedláček | Celý článek