Provoz podatelny školy

Podatelna pro veřejnost: pondělí a středa 8.00 – 12.00 hodin a 13.00 - 14.00 hodin

Telefon: 499 318 431

ID datové schránky: tednrvy

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů:

Formáty datové zprávy, které archiv v digitální podobě přijímá, jsou stanoveny dle přílohy č. 1, vyhlášky MVČR č. 193/2009 Sb. a § 23 odst. 2 až 5 o užívání a provozování ISDS.

  1. formát Portable Document Format (PDF verze 1.7 a vyšší)
  2. formát Portable Document Format/Archive (PDF/A, ISO 19005)
  3. formát Portable Network Graphics (png, ISO/IEC 15948)
  4. formát Tagged Image File Format (tif/tiff, revize 6 – nekomprimovaný)
  5. formát JPEG File Interchange Format (jpeg/jfif, ISO/IEC 10918)
  6. Graphics Interchange Format (gif)
  7. Waveform audio format (WAV), modulace Pulse-code modulation (pcm)
  8. Extensible Markup Language Document1 (xml)
  • Celková velikost zprávy posílané do podatelny nesmí přesáhnout 10 MB.
  • Celková velikost zprávy posílané do datové schránky nesmí přesáhnout 20 MB.

Vytvořeno 23.7.2021 14:50:55 - aktualizováno 5.6.2023 14:12:53 | přečteno 1290x | Ing. David Sedláček