Národní plán doučování

logo edu doucovani

Cílenou podporu lze použít pouze za účelem individuálního nebo skupinového doučování potřebných žáků.doucovani letak pro publicitu npo, obrázek se otevře v novém okně

Národní plán doučování  

Doučování pokračuje i v období od 1. 1. do 31. 12. 2023.

Finanční prostředky plynou z fondu Evropské unie – Next Generation EU.  

Podpora doučování probíhá od 1. 1. do 31. 12. 2022. 

 

Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků.  

Možnost využít prostředky jen na individuální nebo skupinové doučování. 

Doporučená kritéria výběru žáků zůstávají stejná. Doučování jprimárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem, případně pro žáky s výpadkem docházky. 

Zůstává flexibilita frekvence doučování pro jednotlivé žáky i velikost skupin pro skupinové doučování. Záleží na potřebách žáka, časových možnostech pedagogů a domluvě se zákonnými zástupci. 

Mgr. Ivan Jugl 


Otázky a odpovědi:
  • Co je to Národní plán doučování?

MŠMT připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. U těchto žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

  • Týká se doučování i naší školy?

Plán podporuje všechny základní školy v České republice v realizaci individuálního i skupinového doučování žáků. Podpora doučování probíhá v první fázi od 1. 9. do 31. 12. 2021.

  • Kdo bude moje dítě doučovat?

Doučování povedou učitelé, asistenti pedagoga, vychovatelé, případně studenti.

  • Je doučování povinné?

Doučování není součástí povinné školní docházky a záleží především na domluvě rodiny se školou. Doučování je velká příležitost, kterou by bylo škoda nevyužít, nikoli "strašák". Je normální, že každý neumí hned všechno dokonale a není zapálený pro všechny předměty ve škole. Každý si může dovolit něčemu nerozumět, něco hned nepochopit a nevědět. Od toho jsou zde lidé, kteří pomáhají.

  • Jak bude doučování probíhat?

V současnosti připravujeme organizaci a personální zajištění doučování. Konkrétní informace o jeho organizaci v dané třídě poskytnou během září třídní učitelé.

Mgr. Ivan Jugl

Vytvořeno 1.9.2021 1:55:55 - aktualizováno 17.3.2023 14:30:09 | přečteno 333x | Ing. David Sedláček