Dějepisná olympiáda

Naše škola se zúčastnila dalšího ročníku dějepisné olympiády, která se letos zabývá moderními dějinami a posledními desetiletími Československa.

Po skvělých výsledcích dvou našich žáků Tomáše Ševčíka z 8.E a Jakuba Siřištěho z 9.B.ve školním kole se oba zúčastnili okresního kola v Trutnově. Jakubovi Siřištěmu se vydařil postup z tohoto okresního kola do kola krajského, které se uskuteční 27. března.

Jeho úspěch je spjat jak s nadšením pro dějepis, coby školní předmět, tak i s jeho zájmem o moderní dějiny a rozsáhlým samostudium. Je naším zájmem inspirovat žáky k rozvíjení znalostí nad rámec vzdělávacího plánu. A je na místě konstatovat, že se tato snaha u celé řady našich žáků daří.

V rámci okresního kola předstihl svým bodovým ziskem celou řadu studentů z víceletých gymnázií. Jeho úspěch v tématu moderních dějin vnímáme nanejvýš pozitivně. Svým skvělým příkladem reflektuje aktuální nutnost věnovat se podrobněji moderním dějinám, ať už v rámci Československa, tak i Evropy a světa. Výuka moderních dějin a rovněž zájem o ně představuje stěžejní kombinaci pro lepší chápání souvislostí současného světa a lepší orientace v něm.

Věříme v Jakubův úspěch i v nadcházejícím krajském kole, stejně jako v další úspěchy našich žáků v letech následujících.

Mgr. Václav Hampel


Vytvořeno 21.2.2023 15:51:21 | přečteno 199x | Ing. David Sedláček