Ze školky do školy - díl 8. Myšlení

Jednoduché logické a myšlenkové operace a základní matematické pojmy.

Dítě by při nástupu do školy mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v základních matematických pojmech. Co to v praxi znamená? Že bude umět počítat na prstech a vyjmenovat číselnou řadu do 5 nebo 10. Dokáže porovnávat, rozumí pojmům stejně, méně a více. Dovede řadit podle velikosti a poznat největší a nejmenší věc. Zvládne třídění do skupin podle tvaru, barvy velikosti, délky nebo váhy.  Umí řešit jednoduché hádanky, slovní příklady, rébusy a labyrinty.

Jak v domácím prostředí rozvíjet tuto oblast?


  • Zahrajte si domino. Ale ne obrázkové, to klasické, s tečkami. Trénujte u toho počítání teček a jejich porovnávání. Pokud ho doma nemáte, můžete si ho vyrobit z kartónu nebo čtvrtky a puntíky domalovat fixem.
  • Počítejte knoflíky, třiďte je podle barev, porovnávejte počty v jednotlivých skupinách.
  • Na procházce se ptejte, u kterého chodníku stojí více aut, který strom je větší, který kamínek těžší.
  • Nechte dítě srovnat plyšáky podle velikosti. Ptejte se, který z nich je nejmenší/největší. Porovnávejte různé délky stuh, provázků nebo navlečených korálků.
  • Pracujte se stavebnicemi, počítejte kostky, stavte různě velké věže.
  • Pusťte si videa od opičáka Monkeyho o třídění a tvarech nebo o porovnávání, množství a řazení.

    Využijte také náš ikona souborupracovní list Myšlení.
  • Dávejte dítěti hádanky, luštěte věku přiměřené rébusy a labyrinty. Inspirovat se můžete některými ze souboru rébusů od hl. města Prahy, například bludištěm s kopretinou nebo kde bydlí které zvířátko.

Na ZŠ Schulzovy sady využíváme nejrůznější logické úlohy při práci v daltonských blocích. Žákům 5. tříd je nabízen volitelný předmět Cvičení z matematiky. Na celém druhém stupni je pro nově nastupující 6. třídy navýšená dotace jednotně na 5 hodin matematiky, z toho jedna vyučovací hodina je půlená, aby byla zajištěna zvýšená individualizace výuky pro žáky nadané i pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.

Další díl seriálu se bude věnovat tématu Paměť.

Eliška Tauchmanová, školní speciální pedagog
&
Monika Voleská, školní psycholog

Základní školy Schulzovy sady
Dvůr Králové nad Labem


Vytvořeno 24.2.2022 11:10:58 | přečteno 352x | Ing. David Sedláček