Ze školky do školy - díl 7. Sociální zralost

1trida2

Školní věk přináší spoustu nových situací, sociálních vazeb a novou životní roli žáka.

Nástup do školy je spojen se spoustou nových situací a sociálních vazeb. Děti přijímají novou životní roli – roli žáka. A ta s sebou nese určité požadavky.

Prvňáčci by již měli umět dodržovat základní společenská pravidla (pozdravit, požádat, poděkovat, omluvit se, nechat druhého domluvit, respektovat režimová pravidla apod.) a řídit se pokyny dospělé osoby.

Vyzrálost je důležitá rovněž v oblasti komunikace s vrstevníky. Přílišná stydlivost může dítěti komplikovat zapojení do kolektivu třídy. Podstatná je také schopnost domluvit se při hraní, rozdělit se a být ke druhým ohleduplný, což úzce souvisí rovněž s citovou zralostí zmíněnou v dílu č. 3. Prvňák by měl zvládnout zapojit se do spolupráce ve skupině, dokázat druhému pomoci, ale také respektovat názor většiny a přijmout její rozhodnutí.

Jak podpořit tuto oblast?

  1. Buďte důslední. Když dítěti zadáte nějaký pokyn, vyžadujte jeho splnění. Nedělejte věci za děti. Rozvíjejte smysl pro povinnost a odpovědnost.
  2. Zkoušejte nechat dítě mluvit s dospělými např. v obchodě, v cukrárně - “Terezko, mohla bys mi dojít objednat ještě jeden džus? Děkuji!”. Podporujte ho v komunikaci s dětmi na hřišti nebo v lese.
  3. Povídejte si o pocitech. Říkejte dětem, jak se v dané situaci cítíte a proč. Jste nejistí? Smutní? Naštvaní? Máte strach? Radost? Emoce nejsou ostuda, patří ke každému z nás.
  4. Naučte děti řešit problémy konstruktivně, učte je dohodnout se.
  5. Pracujte s dítětem na sebeovládání. Nenechávejte ho vždy vyhrát, i prohru a neúspěch v životě potká a musí se naučit s tím pracovat.

Na prvním stupni na naší škole jsou do výuky zařazovány třídnické chvilky, a druhém stupni pak pravidelné třídnické hodiny, které dávají prostor ke zlepšení vztahů ve skupině a pomáhají s řešením případných konfliktů.

Nezapomeňte si přečíst také budoucí článek na téma myšlení.

Eliška Tauchmanová, školní speciální pedagog
&
Monika Voleská, školní psycholog
Základní školy Schulzovy sady
Dvůr Králové nad Labem


Vytvořeno 17.2.2022 9:00:10 | přečteno 199x | Ing. David Sedláček