Ze školky do školy - díl 4. Jazyk a řeč

Slovní zásoba, porozumění řeči, výslovnost a gramatika.

Téma tohoto dílu, jazyk a řeč, můžeme rozdělit na dvě části. Tou první je slovní zásoba a porozumění řeči. Děti ji potřebují, aby rozuměly výkladu či zadání, aby se dokázaly smysluplně vyjádřit a odpovědět na otázky. A také, aby dobře komunikovaly se spolužáky.

Druhou nezbytnou částí je výslovnost a gramatika. Při nástupu do 1. třídy by již děti měly mít osvojené všechny hlásky. Je to důležité pro správné osvojování čtení a psaní. Pokud tomu tak není nebo si nejste jistí, jak na tom Vaše dítě je, poraďte se v mateřské školce nebo vyhledejte logopedickou péči. Nastupující prvňáčci by měli umět komunikovat ve větách a používat správné tvary slov.

Jak tyto oblasti trénovat?

  • Povídejte si, co vidíte kolem sebe, na obrázcích v knížkách nebo na internetu.
  • Hrajte si s nadřazenými a podřazenými slovy – nechte děti přinést nějaké oblečení, různé druhy zeleniny a ovoce, oblíbené hračky nebo knížky. Všechno dejte na hromadu a nechte dítě, ať věci roztřídí do skupin.
  • Nezapomeňte na protiklady. Řekněte slovo a Vaše dcera/syn ať Vám co nejrychleji řekne opak. Rychlá hra, kterou můžete hrát třeba při vaření nebo vybalování nákupu.
  • Trénujte střídání v řeči. Nabádejte ho, ať vždy nechá druhého domluvit a naslouchá.
  • Udělejte si doma džungli a vydávejte nejroztodivnější zvuky, které v džungli můžeme slyšet. Syčte jako had, bručte jako medvěd, klokotejte jako divoká řeka, šumte jako stromy ve větru...
  • Čtěte a říkejte si básničky a říkanky, zpívejte písničky. Nechejte děti odvyprávět krátký příběh. Při čtení pohádek je nechte doplňovat slova ve správném tvaru.

Inspiraci můžete najít ve videích od Monkeyho o slovní zásobě a o gramatice a výslovnosti nebo v pracovním listu, který jsme pro Vás nachystali.Hrátky s češtinou neprobíhají na Schulzových sadech jen v rámci hodin českého jazyka, ale jazykový cit si žáci tříbí i ve čtenářských klubech a dílnách a navštěvují městskou knihovnu. V naší škole děti pravidelně recitují básničky, učíme je tak pěknému ústnímu projevu.

Nezapomeňte si přečíst další díl našeho seriálu s tématem jemná motorika.

Eliška Tauchmanová, školní speciální pedagog
&
Monika Voleská, školní psycholog

Základní školy Schulzovy sady
Dvůr Králové nad Labem

Vytvořeno 26.1.2022 22:47:14 | přečteno 281x | Ing. David Sedláček