Rodičům budoucích ...

Důležité informace pro rodiče žáků chystajících se do první třídy naší školy, postupující na druhý stupeň ZŠ a ukončující naši ZŠ a pokračující na střední školy.

Vše co by měl rodič vědět před nástupem do základní školy, při nástupu do 1. třídy, při přestupu žáka druhý stupeň ZŠ a před ukončením základní povinné školní docházky.
  • zápis, desatero školáka, odklad, pomůcky, výuka, družina, jídelna
  • rozřazování do matematické třídy, nové předměty, noví učitelé, nové učebny
  • výběr střední školy, přihláška, příprava na příjímací zkoušky, zápisový lístek