Rodičům budoucích šesťáků

Rozřazování žáků do šestých tříd je závislé především na zájem o matematickou třídu, dále podle preferencí žáků a rodičů.

Škola v tomto školním roce otevře jednu matematickou třídu.

Maximální naplněnost třídy je 30 žáků.

Žáci budou do třídy zařazeni podle bodového zisku odpovídajícímu výsledkům následujících kritérií:

  • Výsledek testu SCIO z matematiky (M):
    45 bodů
  • Výsledek testu SCIO z obecných studijních předpokladů (OSP):
    45 bodů
  • Prospěch v 1 pololetí 4. a 5. ročníku z matematiky (M) a přírodovědy (Přv):
    40 bodů

Uchazečům o zařazení do matematické třídy bude přiděleno registrační číslo, pod kterým budou vedeni a pod kterým budou zveřejněny jejich výsledky formou seznamu ve vestibulu školy a na webových stránkách.

V případě rovnosti bodového zisku bude zohledněn bodový zisk z matematického testu.

Testy SCIO konané on-line proběhnou v dubnu/květnu 2021 s ohledem na aktuální mimořádná epidemiologická opatření. Termín testů SCIO konaných on-line závisí na termínu návratu žáků do škol. O vývoji situace vás budeme informovat.

Žáci nezařazení do matematické třídy pokračují v základním vzdělávání na naší škole ve třídě přírodovědné – běžné.

Uchazeči z jiných škol zašlou zároveň s přihláškou prostou kopii pololetního vysvědčení ze 4. a 5. ročníku.


Přihlášky do šestých tříd školního roku 2020-21 odevzdávejte do středy 15. 4. 2020.

Přihlášky je možno odevzdat osobně, poštou nebo elektronicky na adresu: skola@zsschsady.cz .

Přihlášky včas obdržíte od svých třídních učitelů nebo je lze stáhnout, viz níže.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte třídní učitele nebo vedení školy, rádi Vám poradíme a vše vysvětlíme.


Formulář přihlášky do šesté třídy ke stažení máte zde:


Příklady k procvičení najdete zde:


Vytvořeno 23.7.2021 15:01:15 | přečteno 133x | Ing. David Sedláček