Preventivní screening

Ve dnech 1. září, 6. září a 9. září 2021 ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků antigenními testy.

Testování se týká všech žáků základních škol a proběhne vždy během první hodiny ve třídě.

Informace k testování

Testování proběhne s použitím samoodběrových neinvazivních testů.

Testovat se nemusí žáci s ukončeným očkováním, s potvrzením o prodělané nemoci (180 dní) nebo s prokázaným negativním výsledkem testu z odběrových míst (7dní PCR/ 72hod. AG).

Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 

V případě, že žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, do doby, než budou žáci otestováni musí mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (ve společných prostorech nasazená rouška/respirátor; pokud jsou žáci usazeni, nemusí mít roušku/respirátor). 

Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování. 

  • Co s žáky, kteří se odmítnou testovat? 

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení. Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. 

Výjimku pro nošení ochrany dýchacích cest (rozuměno žáků, kteří se nepodrobí testování) mají pouze žáci s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu nebo žáci s lékařským potvrzením o zdravotním stavu, který jim neumožňuje nosit konkrétně respirátor nebo jakoukoliv ochranu dýchacích cest. 

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku škola neumožní žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola (školské zařízení) je povinna takového žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání, postupuje se podle pravidel stanovených ve školním řádu. Povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.

(zdroj: edu.cz)


Vytvořeno 29.8.2021 10:19:10 | přečteno 150x | Ing. David Sedláček