Preventivní screening

Ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků antigenními testy.

Vážení rodiče,

s ohledem na současný negativní vývoj epidemické situace bylo přistoupeno k preventivnímu screeningovému testování. Preventivní testování se ve školách provádí ve dnech 22. listopadu a 29. listopadu 2021 ve třídách během první vyučovací hodiny. 
Hlavním cílem tohoto preventivního testování je umožnit bezpečný provoz škol.

Testování je zacíleno na žáky základních škol, kteří nejsou očkovaní nebo neprodělali covid-19 v posledních 180 dnech.
Testování bude probíhat tzv. samoodběrem neinvazivními antigenními testy, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

Testování nepodstupují žáci očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) a ti, kteří doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, zákaz některých aktivit (tělocvik, zpěv) atd. Speciální podmínky se musí dodržovat do doby platnosti stanovené v mimořádném opatření ke screeningovému testování 22. 11. – 5. 12. 2021.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test bezprostředně po svém příchodu.

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Škola kontaktuje zákonného zástupce, žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.

Žák s písemným souhlasem zákonného zástupce (s sebou předem připravený) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů, může opustit školu samostatně.

Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu praktického lékaře pro děti a dorost, a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR.

V případě absence pro odmítnutí testování nebo užívání roušky žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a musí být omluven v souladu se školním řádem.

Dle materiálů MŠMT a Mzd ČR

Mgr. Ivan Jugl

V uvedených termínech proběhne preventivní testování všech pracovníků školy.

Více informací na:
https://www.edu.cz/msmt-vydalo-informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-k-testovani-v-terminech-22-a-29-listopadu-2021/

Video návod k testu: Instruktážní video AG testy Sejoy - YouTubeVytvořeno 19.11.2021 11:45:44 | přečteno 563x | Ing. David Sedláček