Informace o změnách protiepidemických opatření od 10. 2. 2022

Vláda ČR 9. 2. 2022 schválila změny protiepidemických opatření.

Od 10. 2. 2022 se ruší omezení a podmínky pro obchod, služby a volnočasové aktivity (zejména dokládání OTN).

V případě škol a školských zařízení se to týká zejména těchto činností:

 • lyžařský výcvik,
 • školní výlety (vícedenní i jednodenní),
 • plavecký výcvik,
 • provoz jakýchkoli sportovišť,
 • pořádání třídních schůzek, dnů otevřených dveří či jiných akcí pořádaných pro veřejnost
  (tyto aktivity jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 /od 19. 2. počtem 500/ účastníků)
 • provoz školní jídelny je bez omezení,
 • koncerty, divadelní představení jsou omezeny pouze počtem diváků,
 • volnočasové aktivity (kroužky),
 • provoz školní jídelny je bez omezení (není již omezen počet osob u stolu), veřejnost není povinna dokládat OTN

Od 19. 2. 2022 se nebudou ve všech školách testovat žáci ani zaměstnanci.

Nadále platí, že žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy. Do doby vyzvednutí či  opuštění školy, musí být tento žák izolován od ostatních žáků.

Nadále platí mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu.

Dle materiálů MŠMT, Mgr. Ivan Jugl

Vytvořeno 11.2.2022 13:32:02 | přečteno 184x | Ing. David Sedláček