Informace k provozu od 1. 11. 2021

Zkracuje doba pro ukončení izolace ze 14 dnů na 7 dní, a to za předpokladu negativního výsledku RT-PCR testu provedeného v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a absence klinických příznaků onemocnění covid-19.

Ve společných prostorech je povinnost nosit ochranný prostředek.

Je povinnost nosit ochranný prostředek

  • za podmínky, že sdílím s jiným spolupracovníkem pracovní prostor (typicky sborovna, kancelář),
  • pokud žák při vzdělávání není usazený v lavici.

Neočkovaní pedagogičtí pracovníci jsou povinni nosit ochranný prostředek i při samotném poskytování vzdělávání (výuce).

Výjimky:

  • kdy je nezbytné, aby žák při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít,
  • v případě vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv).

Z povinnosti dokládat OTN (očkování, testování, prodělání nemoci) jsou vyjmuty děti ve věku do 12 let.

Školní jídelna má povinnost kontrolovat OTN cizích strávníků při vstupu do provozovny.

Doba platnosti negativních testů byla nově zkrácena ze 7 dnů na 72h u RT-PCR testů a ze 72h

na 24h u Ag testů.

Škola nebyla zařazena do screeningového testování.

S účinností od 1. 11. 2021, se stanovuje, že se nově hradí testy na žádost (AG 1x za 7 dnů, PCR 2x

v měsíci) z veřejného zdravotního pojištění jen osobám do dovršení 18 let věku.

(Podle materiálů MŠMT a MZd)


Vytvořeno 1.11.2021 12:45:18 | přečteno 174x | Ing. David Sedláček