Informace k preventivnímu testování od 3. 1. 2022

covid test

Od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek během první vyučovací hodiny.

Od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků každé pondělí.

Testují se i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

V případě, že žák má pozitivní výsledek Ag testu, následuje izolace, opuštění školy se zákonným zástupcem, SMS zpráva s číslem eŽádanky (nahrazuje vydání potvrzení školou), absolvování konfirmačního RT-PCR testu.

Spolužáci pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.

Po tuto dobu platí mimořádná režimová opatření (celodenně rouška, homogenita třídy, odstup při konzumaci potravin, hygiena, ne tělocvik ve vnitřních prostorách, ne zpěv).

Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy (karanténní opatření KHS).

V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky. 

Nebude-li žák přítomen v termínu testování ve škole, testování se provede bezprostředně po příchodu do školy.

Povinnost podstoupit test se nevztahuje na žáky, kteří absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem.

Pokud má žák pozitivní výsledek RT-PCR testu, je zákonný zástupce žáka povinen bezodkladně nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu.

Mgr. Ivan Jugl


Vytvořeno 3.1.2022 10:26:03 - aktualizováno 3.1.2022 11:44:02 | přečteno 307x | Ing. David Sedláček