Informace k preventivnímu testování od 17. 1. 2022

covid test

Od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků 1x v týdnu, a to vždy v pondělí během 1. vyučovací hodiny.

Testují se i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. Nebude-li žák nebo zaměstnanec přítomen v termínu testování ve škole, testování se provede bezprostředně po příchodu do školy.

V případě, že žák má pozitivní výsledek Ag testu, následuje izolace, vydání potvrzení, opuštění školy se zákonným zástupcem, absolvování konfirmačního RT-PCR testu.

Zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o výsledku konfirmačního RT-PCR testu.

Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy (karanténní opatření KHS).

V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

Karanténa a izolace

Nařizování karantény a izolace se řídí pravidly stanovenými v Metodickém pokynu pro krajské hygienické stanice k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 s účinností od 17. ledna 2022 (viz příloha).

Ochrana dýchacích cest žáků ZŠ

Povinná chirurgická rouška ve společných prostorech pro všechny.

Nemusí mít ochranu dýchacích cest při vzdělávání, když sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, nebo v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (tělocvik, zpěv).

Mgr. Ivan Jugl


Vytvořeno 16.1.2022 23:18:26 - aktualizováno 17.1.2022 12:08:47 | přečteno 256x | Ing. David Sedláček