Covid ve školách - kdo o čem rozhoduje?

leták MŠMT

Informace pro rodiče a zaměstnance školy

Roušky
Nošení roušek a další protiepidemická povinná opatření nenařizuje ředitel ani MŠMT, nýbrž mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví.

Karanténa
Jediný, kdo může nařídit karanténu, je KHS. Škola nemá žádnou pravomoc karanténu nařídit a není jejím úkolem obvolávat rodiče a o karanténě je informovat. Škola předává KHS vyžádané kontakty na zákonné zástupce, informace o docházce žáků, údaje o provedených testech a očkování. Škola neurčuje, kterého zákonného zástupce KHS kontaktuje.

Ukončení karantény
Za ukončení karantény, ať již PCR testem nebo uplynutím lhůty 14 dnů, je zodpovědný rodič – nikoli škola, ta při návratu děti nekontroluje. Informace k ukončení karantény jsou součástí metodického pokyny hlavní hygieničky ke karanténám a izolacím a přesné pokyny obdrží zákonný zástupce od KHS. Žádné mimořádné opatření nenařizuje školám kontrolovat splnění podmínek ukončení karantény. (Informace o zdravotním stavu, datu návratu žáka do školy považujeme za užitečné.)

Potvrzení
V případě, že je dítěti nařízena karanténa, potvrzení o OČR vydává dětský lékař (výjimečně KHS), nikoli škola.

Distanční výuka
Pokud je více jak polovině žákům třídy nařízena karanténa, vzdělávají se tito žáci distančně. Ostatní žáci mají právo na prezenční výuku a škola jim nemůže distanční výuku nařídit, pokud není uzavřena škola nebo její část.
O způsobu distanční výuky rozhoduje škola s ohledem na své možnosti a na podmínky žáků. 

Podle materiálů MŠMT
Mgr. Ivan Jugl

Vytvořeno 24.11.2021 14:29:21 | přečteno 206x | Ing. David Sedláček