Celoroční hra ŠK

V letošním roce 2020-21 se budeme věnovat výletu do vesmíru - klubové rekordy představují jednotlivé navštívené planetky.

Září

Zahájení činnosti školního klubu (2. 9. 2021).

 • pravidla chování, slušné chování (oslovování, zdravení, požádání, děkování), upevňování dobrých vztahů k dospělým, bezpečnost při hrách a pohybu, seznámení s chodem ŠK - místo pro odpočinek, setkání, využití volného času, úklid, půjčování her, relaxace - rozhovory s dětmi, zájmy, využití knih a časopisů- otevřená nabídka spontánní činnosti pro všechny žáky, kteří se chtějí pobavit s kamarády nebo tvořit něco zajímavého
 • hry venku - využití školního dvora
 • seznamovací dopoledne pro páté třídy
 • Les - ochrana
 • stolní a společenské hry
 • turnaj v deskové hře Katamino
 • volné kreslení
 • Moje ruka, tvoje ruka, naše ruce
 • Celoroční hra - Cesta do vesmíru, raketa s klubovými rekordy

1. klubové rekordy - skok přes švihadlo za 1 min.

Říjen

Volná i organizovaná činnost v ŠK.

 • nabídka nových aktivit, pravidla nových her
 • podíl dětí na vyzdobení školního klubu
 • kvízy a hádanky
 • stavění z kostek
 • turnaj v deskové hře Quixo
 • dýňování
 • šachy, dáma (upřesnění pravidel, hra dle zájmu žáků)  
 • vystřihovánky a skládačky z papíru, origami
 • internetové hrátky
 • bezpečnostní pokyny, úklid po ukončení činnosti
 • cesta do podzimní přírody spojená s fotografováním podzimních krás
 • vyhlášení celoškolní fotografické soutěže - podzim
 • dny dovedných rukou - figurky z přírodnin

2. klubové rekordy - navlékání za 1 min

Listopad

"Podzim" – tvořivá práce s přírodními materiály (miniatury s listím), vztah k přírodě, člověk a příroda.

 • výroba podzimních světýlek (lampiónů) nebo strašidýlek
 • současná hudba
 • bezpečnostní pokyny, úklid po ukončení činnosti
 • turnaj v deskové hře Batik
 • sportujeme - školka s gumou
 • skládání puzzle, četba (časopisy, knihy)
 • batikování
 • výtvarné činnosti - blíží se advent (zvyky, tradice, výroba a zdobení věnců)
 • upevňování dobrých vztahů ke spolužákům i dospělým
 • slušné chování (oslovování, zdravení, požádání, děkování),
 • bezpečnost a šetrnost při použití pracovních a výtvarných pomůcek

3. klubové rekordy - vánoční řetěz z kroužků (15 minut), následná výzdoba školního klubu

Prosinec

"Vánoce" - vánoční tradice, dekorace, využití netradičních materiálů (šišky, korálky, vosk ...).
 • malujeme vlastní vánoční ozdobu
 • výzdoba prostor šk. klubu
 • volné kreslení a volná hra
 • vánoční soutěžení o drobné ceny
 • turnaj v deskové hře
 • rozvoj motoriky
 • upevňování dobrých vztahů ke spolužákům i dospělým
 • měnící se hudba kolem nás, vánoční koledy
 • upevňování dobrých vztahů ke spolužákům i dospělým
 • návštěva vánoční ZOO

4. klubové rekordy - krájení nejdelší slupky z jablka

Leden

"Sněhovánky" - hry na sněhu a se sněhem (dle přírodních podmínek).

 • zimní sportovní aktivity (bobování, sáňkování)
 • tělocvična (dle možností) pohybové hry, netradiční sportovní hry (ringo, freesbee, ...)
 • cesta do zimní přírody spojená s fotografováním
 • vyhlášení celoškolní fotografické soutěže - zima
 • volná hra ve školním klubu (stavebnice, švihadla, míčky)
 • deskové hry
 • turnaj v kulečníku dvojic a čtveřic
 • skládačky z papíru (origami)
 • bezpečnost při hrách a sportovních činnostech v tělocvičně i venku (přiměřené oblečení při pobytu venku)

5. klubové rekordy - domečky

Únor

"Únor bílý, nejen pole sílí" - zdravý životní styl.

 • Masopust - výroba masek
 • turnaj ve hře Double
 • volná hra ve sněhu (dle podmínek)
 • hry na soustředění a pozornost, piškvorky
 • rukodělky - ruky (sádrování)
 • výchova k úctě a toleranci k druhým i sobě samotným
 • bezpečnost při hrách, úklid po skončení činnosti
 • hudba, video, počítač a my

6. klubové rekordy - driblink za 1 min

Březen

Svět her a poznání.

 • turnaj v deskové hře Bataclan
 • volná hra ve školním klubu (stavebnice, švihadla, míčky)
 • společenské hry
 • četba, časopisy, ... (měsíc knihy, knihovna)
 • rukodělky - velikonoční výrobky
 • jaro - příroda rozkvétá
 • jména - jejich historie, co znamenají v překladu
 • společná práce dětí - jarní výzdoba školního klubu
 • bezpečnost při hrách, úklid po skončení činnosti
 • účelné využívání pracovních a výtvarných pomůcek

7. Klubové rekordy - podlézání

Duben

"Velikonoce" - zvyky a tradice

 • velikonoční rukodělky - vajíčka, pomlázka, ...
 • pohybové hry v tělocvičně, na šk. dvoře (dle možností)
 • volná hra ve školním klubu
 • společná kreativní činnost ke Dni Země
 • změna přírody - fotografování jarních zajímavostí, vyhlášení celoškolní foto soutěže - jaro
 • turnaj v deskové hře Zeď
 • kamarádské chování
 • slet čarodějnic
 • bezpečnost hry na internetu

8. klubové rekordy - stolní tenis

Květen

 • Den matek
 • klubový turnaj ve fotbálku
 • četba, časopisy, volné kreslení
 • malování křídou na chodník
 • jarní hry – kuličky, skákání panáka, ...
 • naše město a jeho poznání, návštěva zajímavých míst
 • bezpečnost při sportování
 • hry na hřišti (bränball, freesbee, ...)
 • vhodné využití volného času
 • hry na rozvoj spolupráce ve skupině
 • bezpečnost při sportování při pohybu na hřišti a v okolí školy

9. klubové rekordy - hod freesbee na cíl v určitém čase

Červen

 • - ukončení celoroční soutěže- končení turnajů v deskových hrách
 • - Den dětí
 • - Slepý malíř - zábavná soutěž o nejlepší obraz malovaný poslepu
 • - volné hry na hřišti dle zájmu dětí (honičky, schovávaná, ..
 • bezpečnost při sportování
 • - těšíme se na prázdniny - bezpečné chování o prázdninách

10. klubové rekordy - stavba věže

 • vyhlášení klubových rekordů, předání cen

Mimo těchto akcí budeme hrát různé hry zaměřené na kolektiv a rozvoj osobnosti žáků. Společnými aktivitami trénujeme paměť, logické myšlení, sociální dovednosti, sportovně pohybové aktivity.

Budeme utužovat kamarádský kolektiv a spolupracovat i s dětmi ŠD.


Vytvořeno 10.9.2021 14:26:27 | přečteno 262x | Ing. David Sedláček