Řád školní družiny

  1. Provoz a vnitřní režim,
  2. Způsob přihlašování, odhlašování, popř. vyloučení žáků,
  3. Poplatek,
  4. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců,
  5. Organizace,
  6. Pravidla pro vyzvedávání a omlouvání žáků,
  7. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
  8. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
Vytvořeno 23.7.2021 15:04:23 | přečteno 1353x | Ing. David Sedláček