Provoz školní družiny

Režim školní družiny: 

  • ráno od 6.00 do 7.35 hod.
  • odpoledne do 16.30 hod.

Informační body pro rodiče:

  1. Do ŠD se děti přijímají pouze do 7.15 hodin, potom již počkají na otevření budovy.
  2. Předávání dětí přihlášených do ŠD vychovatelkami učitelkám a naopak je zajištěno.
  3. Zákonní zástupci si mohou vyzvednout své dítě u dveří do budovy v předem určených časech (dle zápisního lístku), tj. po vyučování, po obědě, v 13.30, v 14.30, v 15.00, v 15.30 hod. V době od 15.30 hod. komunikace s vychovatelkami probíhá přes vstupní telefon. Jestliže si rodiče budou chtít výjimečně vyzvednout dítě jinak, žádáme o včasné oznámení (telefon nebo Bakaláři).
  4. Rodiče jsou povinni si sami zajistit placení obědů ve školní jídelně a pokud možno, informují paní vedoucí jídelny o volbě ze dvou obědů.
  5. Děti by měly být vybaveny náhradním oblečením – podepsaným!
  6. Děti smí být vyzvedávány rodiči a příbuznými uvedenými na zápisním lístku v udaný čas, změna odchodu jen písemně, zejména při samostatném odchodu dětí.
  7. Úplata za ŠD je 1.000,- Kč za školní rok a hradí se převodem na bankovní účet školy.

Školní družina je plně v provozu od 4. září 2023.

Vytvořeno 23.7.2021 15:03:28 - aktualizováno 3.9.2023 20:38:54 | přečteno 2019x | Ing. David Sedláček