Celoroční hra ŠD

vecernicek

Z pohádky do pohádky

Pohádky motivují děti k různým činnostem, vedou je k rozvoji fantazie a seznamují s novými poznatky. Rozvíjejí myšlení, řeč, schopnosti souvislého vyjadřování a podněcují aktivitu a vlastní snažení. Zvyšují dětskou představivost a ovlivňují jejich city a nápady.

V průběhu mladšího školního věku patří pohádky k nejoblíbenějšímu čtení. Děti jim rozumí, protože svět pohádek je jejich světem. Čtení pohádkových příběhů je mimořádně důležité. Poslechem pohádek a pohádkových příběhů pomáháme dětem poznávat slova.

Při četbě komunikujeme, upřesňujeme význam slov a vysvětlujeme nepochopené výrazy. Odpovídáme na případné nejasnosti, diskutujeme nad vzniklými problémy a řešíme vzniklé situace. Kromě toho vedeme děti při čtení textu k rozvoji slovní fantazie, protože na základě pohádkových příběhů a ilustrací mohou plnit nabízené úkoly přiřazené k textu, anebo upravovat a zkoušet nápady vlastní.

Cílem hry je získat děti pro aktivní činnost. Hra umožňuje využít fantazii a přenést se do pohádkové říše. Cílem je zaujmout, pobavit, získat hravou formou spoustu vědomostí a dovedností. Formou dětské hry motivované pohádkami i příběhy, které rozvíjejí dětskou fantazii, tvořivost, myšlení, předvídavost, pobízí k malování a soutěžení. Prostřednictvím nabízených činností se děti učí porozumět sobě i svým kamarádům, lépe komunikovat mezi sebou, citlivěji chápat a ovlivňovat mezilidské vztahy.

Pravidla hry jsou sestavena jednoduše tak, aby byla motivující, vzbudila zájem a chuť si hrát. Děti se podílejí na organizování a vytváření hry – sestavování úkolů, pravidel atd.

Plán práce v jednotlivých měsících

ZÁŘÍ – Klíč k odemykání přátelství

kremilek

Rozvíjení fantazie, tvořivosti, výtvarného projevu, rozšiřování znalostí o přírodě, podpora pohybových a vyjadřovacích schopností.

 • Seznámení žáků s bezpečnostními předpisy, provozem ŠD a ŠJ
 • Vymezení pravidel chování ve ŠD, ŠJ, zahradě ŠD, kouzelná slovíčka (prosím, děkuji, pozdravím)
 • Seznamovací společenské hry
 • Vycházky zaměřené na bezpečnost silničního provozu (okolí školy)
 • Přírodovědné vycházky s tělovýchovnými prvky
 • Pobyt na zahradě a v přírodě
 • Kreslení – vzpomínky z prázdnin
 • Zahájení pravidelného čtení projektu „Celé Česko čte dětem“

ŘÍJEN – Klíč čar a kouzel

carodejnice

Rozvíjení vyjadřování, uplatnění vlastních nápadů a samostatnosti, podpora výtvarného projevu.

 • Mezinárodní den zvířat
 • Barevný podzim, práce s přírodninami
 • Přírodovědné soutěže, sledování počasí a změn v přírodě
 • Ovoce a zelenina – význam, zpracování
 • Podzimní dílna
 • Balanční a motorická cvičení

LISTOPAD – Klíč k pohádkovému moudru

sova

Rozšiřování znalostí o přírodě, získávání praktických zkušeností a dovedností, podpora pozornosti a soustředěnosti, pečlivosti.

 • Zdraví, zdravá výživa
 • Pozorování změn v přírodě
 • Péče o zdraví, otužování, hygiena, prevence
 • Zahrada ŠD – úklid listí
 • Pobyt venku – podle počasí
 • Soutěže, kolektivní hry
 • Adventní dekorace

PROSINEC – Klíč snů a fantazie

fik

Rozvoj soutěživosti, kolektivní spolupráce, hravosti, výtvarného cítění, procvičování vyjadřovacích schopností.

 • Předvánoční čas, advent
 • Vánoce, vánoční zvyky
 • Výroba dárečků a přáníček
 • Poslech vánočních koled
 • Moje oblíbená pohádka
 • Vánoční trhy
 • Vánoční dílna, Vánoční pohádka

LEDEN – Klíč neobyčejných dovedností

rumcajs

Rozvíjení hudebního sluchu a zájmu o zpěv, procvičování paměti a soustředění, uplatnění vlastních nápadů

 • Sportovní vyžití v přírodě, otužovací vycházky, závody, soutěže
 • Ptáci a zvířata v zimě
 • Ptačí strom – krmítka, krmelec
 • Do-re-mi – zpívá celá družina
 • Relaxační a taneční hry
 • Rozhovory o vysvědčení – obavy, úspěchy, neúspěchy

ÚNOR – Klíč nevšedních vědomostí

ferda

Rozvíjení logického myšlení, dodržování pravidel při soutěžích, procvičování pohybových schopností a rychlosti, podpora tvořivosti a zručnosti. 

 • Král pohádek – logické hry, kvízy, křížovky, hlavolamy…
 • Akce a soutěže zábavného charakteru
 • Práce s papírem, kreslení, kouzlo zimní krajiny, zimní sporty
 • Pobyt venku – vycházky, sáňkování, stavby ze sněhu, hry a soutěže na sněhu

BŘEZEN – Klíč her, soutěží, dobrodružství

staflik

Rozšiřování souvislého a pohotového vyjadřování, slovní zásoby, rozvoj zručnosti a tvořivosti.

 • Spolupráce s městskou knihovnou Slavoj
 • Dramatizace pohádek, logopedické hříčky
 • Dětská kniha – autoři, ilustrátoři
 • Výroba záložky do knížky
 • Soutěže motivované četbou knih
 • Jarní výzdoba
 • Úklid na zahradě ŠD, okolí školy
 • Velikonoční dílna

DUBEN – Klíč tajemství

broucci

Udržování tělesné zdatnosti, procvičování postřehu a bystrosti, rozvoj paměti, obratnosti a vytrvalosti.

 • Sportovní vyžití na zahradě ŠD
 • Přírodovědné vycházky a tělovýchovnými prvky
 • Pracovní a výtvarné činnosti
 • Kuličkyáda, čarodějnice
 • Pohádková olympiáda

KVĚTEN – Klíč výjimečných schopností

krtek

Rozšiřování znalostí o přírodě, rozvoj myšlení, fantazie a vyjadřovacích schopností. 

 • Co do přírody nepatří aneb Máme oči všude
 • Soutěže sportovního charakteru – štafetové hry, paralympiáda, závody v obratnosti
 • Maminka má svátek – Svátek matek, dárečky, přáníčka
 • Příroda, stromy, rostliny
 • Kreslíme a zpíváme o jaru, květinách, mláďatech
 • Pobyt a pohyb venku, turistické vycházky

ČERVEN – Klíč vlastních nápadů a myšlenek

rakosnicek

Rozvíjení fantazie, tvořivosti, uplatnění organizačních schopností, procvičení jemné motoriky. 

 • Míčové hry a dovednosti
 • Turistické a branné dovednosti
 • Vycházka s táborákem
 • Sportovní a pohybové rekreační hry na zahradě ŠD
 • Kdo přežije
 • Hurá, je tu léto; bezpečnost o prázdninách
 • Hodnocení celoroční hry ŠD

vecernicek 


Plánované mimořádné akce

 • Turistické vycházky (zakládání a likvidace ohniště, ochrana přírody)
 • Večer s duchy
 • Podzimní listování
 • Spolupráce s DDM Jednička, knihovnou a muzeem
 • Vánoční trhy, výstavy, ptačí strom, krmelec
 • Vánoční dílna
 • Divadlo
 • Policie - ukázka zásahu, beseda
 • Čarodějnické odpoledne
 • Kuličkyáda
 • Projektové odpoledne (roční období, výrobky, počítačová gramotnost, soutěže)
 • Turnaj - švihadla, vybíjená
 • Velikonoční dílna
 • Čtenářská soutěž - Čtu, čteš, čteme, Celé Česko čte dětem
 • Den Země
 • Besedy o přírodě
Vytvořeno 31.8.2022 16:06:29 | přečteno 3504x | Ing. David Sedláček