Celoroční hra ŠD

hlava

Pojďme, budeme si hrát aneb Mravenci to vyhrají

Na naší planetě žijí kromě lidí a větších zvířat i drobní živočichové, kteří jsou tak maličcí, že je skoro nevidíme, a přesto jsou velmi užiteční. Mezi takové živočichy patří především různé druhy hmyzu. Abychom se blíže seznámili a zjistili, jak vlastně žijí a co potřebují k svému životu, zahrajeme si hru, která nás nejen pobaví, ale i poučí. Ten, kdo bude s námi hru hrát, získá mnoho vědomostí, neboť naše hra popisuje příhody, starosti a radosti mravenečků, ale i berušek, housenek, kobylek, chroustů a dalších. Jejich život v lesní říši se podobá životu dětí, ale i nás dospělých.

Mezi dětmi nejznámějším a nejoblíbenějším mravencem je Ferda. Poznáme ho tak, že nosí červený šátek s puntíky. Je velice šikovný, má hlavu plnou nápadů, všechno vymyslí, dovede, opraví a rád jiným pomůže. Protože Ferda Mravenec a jeho kamarádi prožívají život podobně jako my, děti, také se pokusíme si s mravenečky hrát a zvládnout všechno stejně době jako oni. Tak tedy: „Pojďme, budeme si hrát aneb mravenci to vyhrají.“

Cílem hry je získat děti pro aktivní činnost. Hra umožňuje využít fantazii a přenést se do lesní říše plné živočichů, seznamuje se zákonitostmi přírody, rozvíjí v nich pocit přátelství, lásky a důvěry. Je zaměřena na charakterové vlastnosti dětí, napomáhá vytváření kamarádských vztahů. V průběhu hry se učí nemyslet jen na sebe.

Pravidla hry jsou sestavena jednoduše tak, aby byla motivující, vzbudila zájem a chuť si hrát. Děti se podílejí na organizování a vytváření hry – sestavování úkolů, pravidel atd.

Pro zahájení hry společně připravíme nástěnku se znázorněním mraveniště – kopa jehličí, plná cestiček a komůrek, hemžící se mravenečky, kteří spolupracují a plní zodpovědně své úkoly. Děti si také připraví svého mravenečky. Cesta na vrchol mraveniště vede přes deset tajných komůrek (měsíců), ve kterých jsou připraveny dané úkoly, jejichž plněním si mravenečci osvojují různé znalosti, dovednosti a získávají praktické zkušenosti. Během hry mravenečci plní různé úkoly. Za splnění úkolů získávají body.


Plán práce v jednotlivých měsících

ferda

ZÁŘÍ - Šikovní mravenečci

„Chceš-li někoho něco naučit, musíš to nejdříve umět sám. A když to neumíš, musíš se to pořádně naučit.“

Rozvíjení fantazie, tvořivosti, výtvarného projevu, rozšiřování znalostí o přírodě, podpora pohybových a vyjadřovacích schopností.

 • Seznámení žáků s bezpečnostními předpisy, provozem ŠD a ŠJ
 • Vymezení pravidel chování ve ŠD, ŠJ, zahradě ŠD, kouzelná slovíčka (prosím, děkuji, pozdravím)
 • Seznamovací spol.hry
 • Vycházky zaměřené na bezpečnost silničního provozu (okolí školy)
 • Přírodovědné vycházky s tělovýchovnými prvky
 • Pobyt na zahradě a v přírodě
 • Kreslení – vzpomínky z prázdnin
 • Zahájení pravidelného čtení projektu „Celé Česko čte dětem“

veselo

ŘÍJEN - Veselí mravenečci

„Zábavu a legraci má každý rád, kdo se umí smát, je náš kamarád.“

Rozvíjení vyjadřování, uplatnění vlastních nápadů a samostatnosti, podpora výtvarného projevu.

 • Mezinárodní den zvířat
 • Barevný podzim, práce s přírodninami
 • Přírodovědné soutěže, sledování počasí a změn v přírodě
 • Ovoce a zelenina – význam, zpracování
 • Podzimní dílna
 • Balanční a motorická cvičení

hra

LISTOPAD - Hraví mravenečci

„Hrát si téměř celý den, to je mravenečkův sen. Mraveneček dodává, že s hrou rychle zmizí únava.“

Rozšiřování znalostí o přírodě, získávání praktických zkušeností a dovedností, podpora pozornosti a soustředěnosti, pečlivosti.

 • Zdraví, zdravá výživa
 • Pozorování změn v přírodě
 • Péče o zdraví, otužování, hygiena, prevence
 • Zahrada ŠD – úklid listí
 • Pobyt venku – podle počasí
 • Soutěže, kolektivní hry
 • Adventní dekorace

kolace

PROSINEC - Mlsní mravenečci

„Mravenci jako my všichni, mají rádi dobroty. Když uvidí dobré jídlo, nedělají drahoty.“

Rozvoj soutěživosti, kolektivní spolupráce, hravosti, výtvarného cítění, procvičování vyjadřovacích schopností.

 • Předvánoční čas, advent
 • Vánoce, vánoční zvyky
 • Výroba dárečků a přáníček
 • Poslech vánočních koled
 • Moje oblíbená pohádka
 • Vánoční trhy
 • Vánoční dílna, Vánoční pohádka

kytara

LEDEN - Zpěvaví mravenečci

„Zpívat umí všichni ptáci a školáci také tak. Jak se zpívá v mraveništi? Ferda říká: Dobře snad.“

Rozvíjení hudebního sluchu a zájmu o zpěv, procvičování paměti a soustředění, uplatnění vlastních nápadů

 • Sportovní vyžití v přírodě, otužovací vycházky, závody, soutěže
 • Ptáci a zvířata v zimě
 • Ptačí strom – krmítka, krmelec
 • Do-re-mi – zpívá celá družina
 • Relaxační a taneční hry
 • Rozhovory o vysvědčení – obavy, úspěchy, neúspěchy

laso

ÚNOR - Tvořiví mravenečci

„Mravenci jsou tvořiví. Co vytvoří, kdo to ví? Umíme to také tak, nebo tak jak všelijak?“

Rozvíjení logického myšlení, dodržování pravidel při soutěžích, procvičování pohybových schopností a rychlosti, podpora tvořivosti a zručnosti. 

 • Král mraveniště – logické hry, kvízy, křížovky, hlavolamy…
 • Akce a soutěže zábavného charakteru
 • Práce s papírem, kreslení, kouzlo zimní krajiny, zimní sporty
 • Pobyt venku – vycházky, sáňkování, stavby ze sněhu, hry a soutěže na sněhu

kniha

BŘEZEN - Pohádkoví mravenečci

„Ferda Mravenec dobře ví, že mravenčí děti rády poslouchají pohádky, a tak se rozhodl, že je bude vyprávět. Ferda volá: Poslouchejte, tato zpráva na vědomost dává, že tu bude velká sláva, zastavte hádky, budou se vykládat pohádky.“

Rozšiřování souvislého a pohotového vyjadřování, slovní zásoby, rozvoj zručnosti a tvořivosti.

 • Spolupráce s městskou knihovnou Slavoj
 • Dramatizace pohádek, logopedické hříčky
 • Dětská kniha – autoři, ilustrátoři
 • Výroba záložky do knížky
 • Soutěže motivované četbou knih
 • Jarní výzdoba
 • Úklid na zahradě ŠD, okolí školy
 • Velikonoční dílna

pampeliska

DUBEN - Obratní mravenečci

„Mravenečci předávají své zkušenosti dětem a děti mravenečkům. Ferda často při svých cestách pozoroval děti, jak jsou snaživé, hbité a obratné při sportovních soutěžích a řekl si, že to mravenečci také určitě dovedou.“

Udržování tělesné zdatnosti, procvičování postřehu a bystrosti, rozvoj paměti, obratnosti a vytrvalosti.

 • Sportovní vyžití na zahradě ŠD
 • Přírodovědné vycházky a tělovýchovnými prvky
 • Pracovní a výtvarné činnosti
 • Kuličkyáda, čarodějnice
 • Mravenčí olympiáda

konik

KVĚTEN - Chytří mravenečci

Mravenečkův život v lese, mnoho problémů s sebou nese. Mravenci si pomáhají, pak se všichni dobře mají. Chytře se vše vyřeší, mravence to potěší.“

Rozšiřování znalostí o přírodě, rozvoj myšlení, fantazie a vyjadřovacích schopností. 

 • Co do přírody nepatří aneb Máme oči všude
 • Soutěže sportovního charakteru – štafetové hry, paralympiáda, závody v obratnosti
 • Maminka má svátek – Svátek matek, dárečky, přáníčka
 • Příroda, stromy, rostliny
 • Kreslíme a zpíváme o jaru, květinách, mláďatech
 • Pobyt a pohyb venku, turistické vycházky

vazka

ČERVEN - Pilní mravenečci

„Ferda je náš kamarád, vše co dělá, dělá rád. Pilný je a šikovný, stejně dobře jako my.“

Rozvíjení fantazie, tvořivosti, uplatnění organizačních schopností, procvičení jemné motoriky. 

 • Míčové hry a dovednosti
 • Turistické a branné dovednosti
 • Vycházka s táborákem
 • Sportovní a pohybové rekreační hry na zahradě ŠD
 • Kdo přežije
 • Hurá, je tu léto; bezpečnost o prázdninách
 • Hodnocení celoroční hry ŠD a nejlepších mravenečků


hlava

Plánované mimořádné akce

 • Turistické vycházky (zakládání a likvidace ohniště, ochrana přírody)
 • Večer s duchy
 • Podzimní listování
 • Spolupráce s DDM Jednička, knihovnou a muzeem
 • Vánoční trhy, výstavy, ptačí strom, krmelec
 • Vánoční dílna
 • Divadlo
 • Policie - ukázka zásahu, beseda
 • Čarodějnické odpoledne
 • Kuličkyáda
 • Projektové odpoledne (roční období, výrobky, počítačová gramotnost, soutěže)
 • Turnaj - švihadla, vybíjená
 • Velikonoční dílna
 • Čtenářská soutěž - Čtu, čteš, čteme, Celé Česko čte dětem
 • Den Země
 • Besedy o přírodě

Vytvořeno 23.7.2021 15:05:03 | přečteno 1045x | Ing. David Sedláček