Celoroční hra ŠD

00 hlavní obrázek.jpg

Svoje město dobře znám

Hravost, to je nejpřirozenější vlastnost dětí. Úkolem nás dospělých je, aby děti prostřednictvím hry pocítily potřebu tvořit, uplatnily vlastní nápady, rozvíjely svou fantazii a prožily legraci, uvolnění a dobrodružství. Děti si chtějí hrát, herní činnost poutá jejich zájmy, jejich city, a tím účelně působí na rozvoj celé dětské osobnosti. Jestliže vytváříme dětem prostor pro hru, poskytujeme jim současně aktivní odpočinek a nenásilným způsobem je vedeme k získání určitých návyků, doplňujeme zároveň potřebné dovednosti, ovlivňujeme jejich povahové rysy. Hra má samozřejmě i významný formativní vliv na charakter, uplatňují se při ní pravidla fair play. Vždy když si hrajeme s dětmi, snažme se s nimi jednat přirozeně, být k nim vlídní a trpěliví, je potřeba sebeovládání a osobní klid. Nejdůležitější je, aby s námi dítě prožívalo radost a pohodu, aby našlo uspokojení z pestré a přitažlivé činnosti.

Plán práce v jednotlivých měsících

ZÁŘÍ – Moje cesty městem

01 z letadla.jpg, obrázek se otevře v novém okně

Podpora orientace v okolí bydliště a školy

 • Seznámení žáků s bezpečnostními předpisy, provozem ŠD a ŠJ
 • Vymezení pravidel chování ve ŠD, ŠJ, zahradě ŠD, kouzelná slovíčka (prosím, děkuji, pozdravím)
 • Seznamovací společenské hry
 • Vycházky zaměřené na bezpečnost silničního provozu (okolí školy)
 • Přírodovědné vycházky s tělovýchovnými prvky
 • Pobyt na zahradě a v přírodě
 • Kreslení – vzpomínky z prázdnin
 • Zahájení pravidelného čtení projektu „Celé Česko čte dětem“

ŘÍJEN – Moje cesty do Afriky

02 zoo.png, obrázek se otevře v novém okně

Rozšiřování znalostí o přírodě, získávání praktických zkušeností a dovedností, podpora pozornosti a soustředěnosti, pečlivosti.

 • Mezinárodní den zvířat
 • Barevný podzim, práce s přírodninami
 • Přírodovědné soutěže, sledování počasí a změn v přírodě
 • Ovoce a zelenina – význam, zpracování
 • Podzimní dílna
 • Balanční a motorická cvičení

LISTOPAD – Moje cesty za zdravím

03 izs cisla.jpg, obrázek se otevře v novém okně

Rozvíjení vyjadřování, uplatnění vlastních nápadů, samostatnosti a zručnosti.

 • Zdraví, zdravá výživa
 • Pozorování změn v přírodě
 • Péče o zdraví, otužování, hygiena, prevence
 • Zahrada ŠD – úklid listí
 • Pobyt venku – podle počasí
 • Soutěže, kolektivní hry
 • Adventní dekorace

PROSINEC – Moje Vánoce ve městě

04 vanocni namesti.jpeg, obrázek se otevře v novém okně

Rozvoj kolektivní spolupráce, hravosti, výtvarného cítění, procvičování vyjadřovacích schopností.

 • Předvánoční čas, advent
 • Vánoce, vánoční zvyky
 • Výroba dárečků a přáníček
 • Poslech vánočních koled
 • Moje oblíbená pohádka
 • Vánoční trhy
 • Vánoční dílna, Vánoční pohádka

LEDEN – Moje cesty do minulosti

05 muzeum.jpg, obrázek se otevře v novém okně

Rozvíjení povědomí o historii města, o životě předků.

 • Procvičování paměti a soustředění
 • Vycházky za pamětihodnostmi
 • Sportovní vyžití v přírodě, otužovací vycházky, závody, soutěže
 • Do-re-mi – zpívá celá družina
 • Relaxační a taneční hry
 • Rozhovory o vysvědčení – obavy, úspěchy, neúspěchy

ÚNOR – Moje cesty za sportem

06 zimni stadion.jpg, obrázek se otevře v novém okně

Rozvíjení dodržování pravidel při soutěžích, procvičování pohybových schopností a rychlosti, podpora tvořivosti a zručnosti.

 • Soutěž TROJBOJ
 • Sportovci a sport v regionu
 • Práce s papírem, kreslení, kouzlo zimní krajiny, zimní sporty
 • Pobyt venku – vycházky, sáňkování, stavby ze sněhu, hry a soutěže na sněhu

BŘEZEN – Moje cesty za poznáním

07 hankuv dum.jpg, obrázek se otevře v novém okně

Rozšiřování souvislého a pohotového vyjadřování, slovní zásoby, rozvoj zručnosti a tvořivosti.

 • Spolupráce s městskou knihovnou Slavoj
 • Dramatizace pohádek, logopedické hříčky
 • Dětská kniha – autoři, ilustrátoři
 • Výroba záložky do knížky
 • Soutěže motivované četbou knih
 • Jarní výzdoba
 • Úklid na zahradě ŠD, okolí školy
 • Velikonoční dílna

DUBEN – Moje bezpečné cesty

08 izss.jpg, obrázek se otevře v novém okně

Udržování tělesné zdatnosti, procvičování postřehu a bystrosti, rozvoj paměti, obratnosti a vytrvalosti.

 • Spolupráce s IZS
 • Sportovní vyžití na zahradě ŠD
 • Přírodovědné vycházky a tělovýchovnými prvky
 • Pracovní a výtvarné činnosti
 • Kuličkyáda, čarodějnice

KVĚTEN – Moje cesty do přírody

09 prehrada.jpg, obrázek se otevře v novém okně

Rozšiřování znalostí o přírodě, rozvoj myšlení, fantazie a vyjadřovacích schopností. Orientace v terénu.

 • Co do přírody nepatří aneb Máme oči všude
 • Soutěže sportovního charakteru – štafetové hry, paralympiáda, závody v obratnosti
 • Maminka má svátek – Svátek matek, dárečky, přáníčka
 • Příroda, stromy, rostliny
 • Kreslíme a zpíváme o jaru, květinách, mláďatech
 • Turistické vycházky, turistické značky a mapy

ČERVEN – Moje cesty za zajímavostmi

10 dite s otazniky.jpg, obrázek se otevře v novém okně

Rozvíjení fantazie, tvořivosti, uplatnění organizačních schopností aneb, co jsem se za rok ve družině dozvěděl? 

 • Hodnocení celoroční hry ŠD
 • Míčové hry a dovednosti
 • Turistické a branné dovednosti
 • Sportovní a pohybové rekreační hry na zahradě ŠD
 • Kdo přežije
 • Hurá, je tu léto; bezpečnost o prázdninách

11 pohlednice.jpg, obrázek se otevře v novém okně

Plánované mimořádné akce

 • Turistické vycházky (zakládání a likvidace ohniště, ochrana přírody)
 • Večer s duchy
 • Podzimní listování
 • Spolupráce s DDM Jednička, knihovnou a muzeem
 • Vánoční trhy, výstavy, ptačí strom, krmelec
 • Vánoční dílna
 • Divadlo
 • IZS - ukázka zásahu, beseda
 • Čarodějnické odpoledne
 • Kuličkyáda
 • Projektové odpoledne (roční období, výrobky, počítačová gramotnost, soutěže)
 • Turnaj - švihadla, vybíjená
 • Velikonoční dílna
 • Čtenářská soutěž - Čtu, čteš, čteme, Celé Česko čte dětem
 • Den Země
 • Besedy o přírodě
Vytvořeno 31.8.2022 16:06:29 - aktualizováno 31.8.2023 22:01:35 | přečteno 4821x | Ing. David Sedláček