Často kladené otázky

... rodičů k provozu školní družiny.

FAQ

Pro koho je družina určena?

 • Školní družina je určena žáků 1. – 4. ročníku ráno od 6.00 do 7.35 hod. a odpoledne do 16.30 hod.

Jaké činnosti družina nabízí?

 • Výchovně vzdělávací činnosti formou her a odpočinkových aktivit.
 • Každé odpoledne (dle počasí) vycházka 13:30 – 14:30.
 • Cca jednou týdně delší vycházka 13:30 – 15:30 (předem stanovena a oznámena).
 • Pomoc s přípravou na vyučování (domácí úkoly) - po individuální dohodě s učitelem a rodičem.

Co se žákem od páté třídy?

 • Škola nabízí žákům aktivní vyplnění volného času v odpoledních hodinách v prostorách školního klubu. Kapacita prostor je omezená (30 žáků současně), přednost mají žáci s přihláškou. Docházka nemusí být pravidelná.
 • Více v sekci Školní klub >>

Kdy a kde mohu vyzvednout?

Odchody žáků ze ŠD jsou možné:

 • po skončení vyučování (= žák nechodí nebo ten den nejde do ŠD) – učitel odvádí žáky před budovu školy,
 • po obědě – před školní jídelnou nebo před školou,
 • v určené časy v 13.30, v 14.30, v 15.00 a v 15.30 hodin – před budovou školy, rodič nezvoní, vyčká společného příchodu žáků s vychovatelkou (převlečení a předání trvá z pravidla 5-10 minut),
 • po 15.30 hod. jsou žáci ve spojeném oddělení ŠD a mohou být vyzvednuty kdykoliv – rodič zvoní a vyčká před budovou,
 • ze zahrady – po předchozí domluvě (věci s sebou).

V předem domluvený čas lze dítě vyzvednout i ze zahrady či parku, musí mít s sebou věci.

Proč rodič nesmí do školy?

Proč jen vyhrazené časy?
 • Dbáme na bezpečnost dětí a není přijatelné, aby se menší žáci pohybovali sami po „prázdné“ škole.
 • Vychovatelka nemůže opustit skupinu dětí, při organizovaném vyzvedávání je dozor vždy zajištěn.
 • Nepravidelné vyzvedávání ruší společnou výchovně vzdělávací činnost.

Co když nestihnu přesný čas?

 • Převlečení a předání trvá z pravidla 5-10 minut, takže vzniká časová rezerva a vychovatelka vždy nějaký čas u vchodu čeká.

Mohu si dítě výjimečně vyzvednout v jiný čas?

 • Vyzvednutí ve výjimečné události jako je návštěva lékaře apod je samozřejmě možné, prosíme o včasné nahlášení – nejlépe den předem na lístečku nebo přes Bakaláře.
 • Žádáme o nezneužívání této možnosti, protože vyzvedávání v různé časy ruší společnou činnost žáků a stěžuje dohled nad dětmi.

Může se dítě vrátit do ŠD odpoledne?

 • Pokud odchází v rámci školy (kroužky, doučování) vrací se – žáka si předají osobně učitelé.
 • Při pravidelných mimoškolních aktivitách (ZUŠ) a mimořádných krátkodobých událostech (lékař) je nutná předchozí individuální domluva s konkrétní vychovatelkou.

Jak mohu žáka ze družiny omluvit?

 • Omlouvání absence probíhá jak pro výuku, tak pro školní družinu jednotným způsobem. Není třeba omlouvat výuku a ŠD zvlášť. Hlavním způsobem je omluvenka Komens v systému Bakaláři. Výjimečně akceptujeme i omluvení lístečkem

Mohu v průběhu roku změnit nahlášené časy vyzvedávání (odchodů)?

 • Ano, v zápisním lístku jsou na to připraveny kolonky. O změnu požádejte písemně konkrétní vychovatelku.

Pokud máte nějaký další dotaz a chtěli byste se o odpověď podělit s ostatními rodiči, zeptejte se vedoucí ŠD a dotaz se zde případně objeví. Děkujeme.

Vytvořeno 31.8.2022 21:49:43 - aktualizováno 31.8.2022 21:49:44 | přečteno 753x | Ing. David Sedláček