Družina

Pedagogická práce ve školní družině zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci, ale i zajímavé využití volného času v ranních a odpoledních hodinách.

Družina sídlí na budově B a nově jedno oddělení i na budově A.

Provoz: 

  • ráno od 6.00 do 7.35 hod. (!pouze hlavním vchodem!)
  • odpoledne do 16.30 hod. (vlastními vchody)
  • podrobný režim - viz Provoz školní družiny

Děti v naší ŠD odpočívají a rekreují se při pohybu venku, společných i individuálních hrách, besedách a soutěžích. Při výběru zájmových činností záleží na věku dětí, ale snažíme se kreslit, sportovat, zpívat i tancovat, vytvářet v dětech kladný vztah k životnímu prostředí a přírodě.

Nedílnou součástí práce ŠD je příprava na vyučování, upevňování hygienických návyků a zásad slušného chování. Klademe důraz na vzájemnou pomoc a ohleduplnost.

Pro zpestření činnosti připravujeme akce, besedy, exkurze atd.

Vychovatelky ŠD se snaží rozvíjet dětské schopnosti, povzbuzovat je ke všem činnostem, dát prostor tvořivosti, dbají na harmonický vývoj a seznamují děti s přiměřeným hodnotovým systémem.


Poplatek za školní družinu: 
  • pro školní rok 2023-24 bude 1.000,- Kč
  • poplatek se hradí na bankovní účet školy se splatností do 30. 9. 2023, informace předá vychovatelka


Formuláře pro školní rok 2023-24:

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruRozhodnutí ředitele o přijetí do ŠD 2023-24136.8 KB .pdf
ikona souboruPřihláška do ŠD 2023-24160.15 KB .pdf
ikona souboruŽádost o přijetí do ŠD 2023-24147.49 KB .pdf
ikona souboruOmluvenka do ŠD (4x A6).pdf92.29 KB .pdf