Družina

Pedagogická práce ve školní družině zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci, ale i zajímavé využití volného času v ranních a odpoledních hodinách.

Družina sídlí na budově B.

Provoz: 

Děti v naší ŠD odpočívají a rekreují se při pohybu venku, společných i individuálních hrách, besedách a soutěžích. Při výběru zájmových činností záleží na věku dětí, ale snažíme se kreslit, sportovat, zpívat i tancovat, vytvářet v dětech kladný vztah k životnímu prostředí a přírodě.

Nedílnou součástí práce ŠD je příprava na vyučování, upevňování hygienických návyků a zásad slušného chování. Klademe důraz na vzájemnou pomoc a ohleduplnost.

Pro zpestření činnosti připravujeme akce, besedy, exkurze atd.

Vychovatelky ŠD se snaží rozvíjet dětské schopnosti, povzbuzovat je ke všem činnostem, dát prostor tvořivosti, dbají na harmonický vývoj a seznamují děti s přiměřeným hodnotovým systémem.


Poplatek za školní družinu: 
  • pro školní rok 2021-22 bude 1.000,- Kč
  • poplatek se hradí na bankovní účet školy, informace předá vychovatelka


Formuláře pro školní rok 2021-22:

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruPřihláška do ŠD 2022-23146.23 KB .pdf
ikona souboruVyhlášení zápisu do ŠD 2022-23500.84 KB .pdf
ikona souboruVýsledky zápisu do ŠD 2022-23401.25 KB .pdf