Téma poprav ve výuce dějepisu

Pohled člověka na násilnou smrt je v dnešní době zkreslený...

Smrt, tím spíše smrt násilná, je konstantou lidských dějin. I proto je téma poprav neodmyslitelnou součástí výuky dějepisu. Pohled dnešních žáků na násilnou smrt je vlivem internetu a počítačových her značně zkreslený. Úloha kata se změnila na prostý stisk klávesy. Jaké byly druhy poprav a jaká byla pozice kata jsme probírali s žáky 8. ročníků.

Velká francouzská revoluce změnila obraz celé Evropy, Napoleon Bonaparte pak celý přerod dovršil. Pod hesly rovnost, volnost a bratrství se rozdělená společnost stala společností občanskou. Padá schéma trojího lidu a tím mizí i privilegia urozených. Například právo být sťat, zatímco poddaní v případě popravy trpí nejrůznějšími hrůzami. Revoluce kromě jiného přinesla i gilotinu – moderní popravčí nástroj, který je i přes svou děsivost a monumentálnost, přesný a rychlý. Zároveň se stala prvním krokem k mechanizaci zabíjení, kdy kat není s aktem popravy konfrontován tak intenzivně.

Za bezpečnostních opatření byl žákům představen funkční model gilotiny se všemi technickými náležitostmi.

tema poprav, obrázek se otevře v novém okně

Následná demonstrace pak vedla k pochopení, jak snadné je zbavit se morálních zábran a chovat se naprosto nelidsky. Jak malá vzdálenost vede od gilotiny k plynovým komorám holocaustu.

Mgr. Kristýna Hloušková


Vytvořeno 27.1.2022 13:39:31 | přečteno 1208x | Ing. David Sedláček