Projektová výuka

Mezipředmětové vztahy ve 3.C.

V rámci mezipředmětových vztahů se žáci 3. C seznamují s projektovou výukou. Prvním námětem se stalo lidské tělo.

Pro dlouhodobější projekt si žáci zvolili téma z prvouky, projekt byl tentokrát zaměřen na vodu a vodní zdroje. Jejich práce se soustředila na život v mořích a oceánech, koloběh vody v přírodě a ekologii vodních ploch. Při této formě výuky žáci vyhledávají informace z různých zdrojů, učí se je zpracovávat, obhajovat svůj názor, přitom spolupracují ve skupině a výslednou práci prezentují před celou třídou. Tento styl výuky žáky vždy zaujme, protože si sami mohou řídit své učení.

projekt1, obrázek se otevře v novém okně

projekt2, obrázek se otevře v novém okně

Další výzvou se pro třeťáky stane téma vesmír a planety Sluneční soustavy.

Mgr. Martina Kuchařová, třídní učitelka


Vytvořeno 21.4.2022 17:19:04 | přečteno 267x | Ing. David Sedláček