Informatika dnes a zítra

mozek

Nový ŠVP - nový předmět Informatika.

V současné době se učitelé naší školy intenzivně věnují tvorbě nového školního vzdělávacího programu, podle kterého se začne vyučovat již od září tohoto roku. Nejrozsáhlejšími změnami projde předmět informatika. Ty vycházejí z obecné potřeby rozvíjet u dětí tzv. informatické myšlení a porozumění digitálním technologiím. Žáci se budou v informatice nově seznamovat s tím, jak se získávají, zpracovávají a interpretují různá data, budou programovat, rozpoznávat problémy a hledat cesty k jejich nejlepšímu řešení. Nový vzdělávací program předpokládá, že řadu dovedností z oblasti informačních technologií žáci získají během výuky v ostatních předmětech.

Naše škola má při zavádění změn výhodu, protože už řadu let věnuje informatice nadstandardní počet vyučovacích hodin a disponuje čtyřmi kvalitně vybavenými počítačovými učebnami. V obsahu dnes vyučované informatiky najdeme řadu aktivit, které využijeme i v budoucnu. Mezi mladšími žáky je např. velmi oblíbená práce s obrazovými informacemi – vytváření obrázků, různých koláží a kombinací s textem. Ve vyšších ročnících zkoušejí programovat v aplikaci Kodu Game Lab či Scratch, ze které pak přecházejí na programování robotů. K tomu pravidelně využíváme sdílenou odbornou učebnu zřízenou Městem v prostorách SPOŠ. Ve zmíněné učebně si žáci mohou vyzkoušet práci s vyšívacím strojem, CNC frézkou, laserovou gravírkou a 3D tiskárnou, na které si tisknou jednoduché modely, které si před tím připraví v aplikaci Tinkercad. V devátém ročníku se žáci detailněji seznamují se zpracováním dat v aplikaci EXCEL. Samozřejmou součástí výuky je téma bezpečného využívání informačních technologií a respektování autorských práv.

Někteří naši žáci se úspěšně zapojují do soutěží, které souvisejí s informatikou, např. Bobřík informatiky. O úspěšné účasti našeho žáka ve výzvě vyhlášené MAS Královédvorsko k vytvoření 3D modelu je pojednáno na jiném místě tohoto vydání. Jsme přesvědčeni o tom, že se nám podaří vytvořit takový školní vzdělávací program, který bude pro žáky zajímavý a přínosný pro jejich budoucnost.

Mgr. Petr Pavelka


Vytvořeno 23.2.2022 16:06:04 | přečteno 259x | Ing. David Sedláček