Den Země

Turistický den spolu s ochranou životního prostředí.

Rok od roku DEN ZEMĚ (22.4.) nabývá důležitosti. Naše škola se rozhodla prožít ho v třídních kolektivech jako turistický den s návazností na hlavní podstatu tohoto „svátku“ naší planety. Pro každého člena společnosti by měla být ochrana přírody jednou z priorit života, proto se i naše škola snaží žákům vštípit kladný vztah k přírodě nejen v hodinách přírodopisu, chemie, zeměpisu, ale i kolektivně, zábavně a především aktivně.

Každá třída si zvolila svůj vlastní program. Téměř všechny měly ale společný zájem, tedy úklid a třídění odpadků, nejen v blízkém okolí školy a v přilehlém parku, ale všude, kam je zavedly jejich cesty.

Děkujeme Domu dětí a mládeže Jednička, který pro třídy prvního stupně připravil program probíhající formou stanovišť s jednotlivými aktivitami pro skupinky dětí. Třídění odpadu, včelaření, minerály, houby, ptáci a budky, těžba dřeva a pro příklad i myslivost, kde rozlišovaly stopy, kožešiny lesních zvířat a také paroží vysoké zvěře. Děti si vyrobily čelenku se symbolem planety Země, kterou odnesly přímo na hlavě zpět do školy.

Některé třídy navštívily Hankův dům, kde proběhla fotograficko-filmová projekce Expedice Borneo – promítání plné zeměpisných a přírodopisných zajímavostí z místa na Zemi, které ještě díky ochranářům příliš nepoznalo ruku člověka. Na závěr programu byla připravená vědomostní soutěž, což bylo velkou motivací k pozornosti, neboť tu byla šance odnést si domů nejen ceny, ale i vědomosti. Cestovatelům děti poděkovaly potleskem.

Jiné třídy se vypravily do školního lesa nad nemocnici, přírodou okolo Hartského potoka a Podhartského rybníka, kde zbyl čas i na opékání buřtů a hry v lese.

Většina tříd druhého stupně se se svými učiteli rozlétla po okolí města.

Žáci několika tříd navštívili Galerii minerálů Blaha, kde prostřednictvím plnění pracovních listů získávali zajímavé informace nejen z oboru mineralogie, ale také zeměpisné. Jako nápovědu měli možnost o radu požádat samotnou hlavu tohoto místa, tedy pana Blahu. Je nádherné a pro děti neskutečně překvapivé, jak unikátní a obrovská expozice je v našem městě. Jsou zde umístěny minerály a drahokamy z celého světa, ale i cenné a překvapivé nálezy z míst našeho blízkého okolí.

Třída 7.B se vydala do nedaleké ptačí rezervace Josefovské louky, kde absolvovala edukační program. Děti pozorovaly nejen ptáky, pro které jsou mokřady doslova požehnáním, ale i zde volně žijící divoké koně. Viděly také bobry okousané kmeny a jejich bobří hrad, hadník a broukoviště sloužící pro zimování plazů a hmyzu. Nedílnou součástí bylo setkání i s čolkem, skokánkem a ropuchou. Prostě a jednoduše - blíže přírodě to již nešlo!

Dalšími místy, která byla cílem tříd naší školy, se stala tradičně ZOO, přehrada Les Království, Čertovy hrady, stezka K. J. Erbena a Zátluky. Nejen pracovní listy byly náplní, také orientace v terénu pomocí mapy. Co kdyby nebyl signál? Nemyslitelné, ale stát se může.

Většina tříd se po náročném dopoledni vrátila ke škole a žáci s chutí poobědvali ve školní jídelně. Zdálo se, že byli všichni spokojeně unavení.

A konečně domů s dobrým pocitem, že jsme pro tu naši PLANETU ZEMI udělali alespoň malý dobrý skutek, aby se jí mohlo lépe dýchat!

Mgr. Daniela Kočnarová


Den Země

mezinárodní svátek 22. dubna (více alb)
den zeme

den zeme

 
 
Vytvořeno 9.5.2022 11:46:18 | přečteno 2277x | Ing. David Sedláček