Zařazování žáků do 6. tříd 2019/20

Oznámení o rozhodnutí:

* z důvodů ochrany osobních údajů jsou ve výsledcích uvedeny pouze kódy (registrační čísla) uchazečů


Zařazování žáků do 6. tříd 2018/19

.. plakát v PDF

Proč k nám do šestého ročníku 2018/19

.. leták v PDF

Škola v tomto školním roce otevře jednu matematickou třídu.

Maximální naplněnost třídy je 30 žáků.

Žáci budou do třídy zařazeni podle bodového zisku odpovídajícímu výsledkům následujících kritérií:

Uchazečům o zařazení do matematické třídy bude přiděleno registrační číslo, pod kterým budou vedeni a pod kterým budou zveřejněny jejich výsledky formou seznamu ve vestibulu školy a na webových stránkách.

V případě rovnosti bodového zisku bude zohledněn celkový prospěch za 1. pololetí v pátém ročníku.

Testy SCIO konané on-line proběhnou v termínu 1. 4. - 26. 4. 2019 pro kmenové žáky.

Uchazeči z jiných škol budou testováni v úterý 8. 4. 2019 od 8:00 hodin, zároveň doloží prostou kopii pololetního vysvědčení.

Žáci nezařazení do matematické třídy pokračují v základním vzdělávání na naší škole ve třídě přírodovědné – běžné.

Pro splnění povinností školy v integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) mohou být do výše uvedené třídy zařazeni i žáci se SVP, kteří nesplní uvedená kritéria.


Zařazování žáků do 6. tříd 2018/19

.. plné znění dopisu (PDF)


Přihlášky do šestých tříd školního roku 2019/20 odevzdávejte do úterý 2. 4. 2019.
Přihlášky je možno odevzdat osobně, poštou nebo elektronicky na adresu: skolazsschsady.cz .

Přihlášky včas obdržíte od svých třídních učitelů nebo je lze stáhnout, viz níže.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte třídní učitele nebo vedení školy, rádi Vám poradíme a vše vysvětlíme.


Formulář přihlášky do šesté třídy ke stažení máte zde:


Příklady k procvičení najdete zde: