Školská rada

 

Členové školské rady

Datum jmenování - listopad 2019
Funkčí období - 3 roky


Za zřizovatele školy:

Za zákonné zástupce žáků:

Za pedagogické pracovníky: