Účast/partnerství v projektech, grantech, dotacích EU

 

Výzvy OP VK

Výzva č. 56 – Podpora výuky jazyků


Výzva č. 57 – Rozvoj technických a jazykových dovedností