Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Zařazování žáků do 6. tříd 2020/21

Oznámení o rozhodnutí:

* z důvodů ochrany osobních údajů jsou ve výsledcích uvedeny pouze kódy (registrační čísla) uchazečů


S ohledem na současnou situaci škola prodlužuje termín pro podání předběžné přihlášky do 6. ročníku do 15. 4. 2020. Pokud se týká testů SCIO a zařazování žáků do třídy s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, vše závisí na termínu návratu žáků do škol. O vývoji situace vás budeme informovat.

Zařazování žáků do 6. tříd 2020/21

.. plakát v PDF

Proč k nám do šestého ročníku 2020/21

.. leták v PDF

Škola v tomto školním roce otevře jednu matematickou třídu.

Maximální naplněnost třídy je 30 žáků.

Žáci budou do třídy zařazeni podle bodového zisku odpovídajícímu výsledkům následujících kritérií:

  • Výsledek testu SCIO z matematiky (M):
    45 bodů
  • Výsledek testu SCIO z obecných studijních předpokladů (OSP):
    45 bodů
  • Prospěch v 1 pololetí 5. ročníku z matematiky (M) a přírodovědy (Přv):
    40 bodů

Uchazečům o zařazení do matematické třídy bude přiděleno registrační číslo, pod kterým budou vedeni a pod kterým budou zveřejněny jejich výsledky formou seznamu ve vestibulu školy a na webových stránkách.

V případě rovnosti bodového zisku bude zohledněn celkový prospěch za 1. pololetí v pátém ročníku.

Termín testů SCIO konaných on-line závisí na termínu návratu žáků do škol. O vývoji situace vás budeme informovat.

Žáci nezařazení do matematické třídy pokračují v základním vzdělávání na naší škole ve třídě přírodovědné – běžné.

Pro splnění povinností školy v integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) mohou být do výše uvedené třídy zařazeni i žáci se SVP, kteří nesplní uvedená kritéria. V takovém případě může být nejvyšší počet žáků ve třídě adekvátně snížen.


Zařazování žáků do 6. tříd 2020/21

.. plné znění dopisu (PDF)

.. dopis rodičům kmenových žáků (PDF)


Přihlášky do šestých tříd školního roku 2020/21 odevzdávejte do středy 15. 4. 2020.
Přihlášky je možno odevzdat osobně, poštou nebo elektronicky na adresu: skolazsschsady.cz .

Přihlášky včas obdržíte od svých třídních učitelů nebo je lze stáhnout, viz níže.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte třídní učitele nebo vedení školy, rádi Vám poradíme a vše vysvětlíme.


Formulář přihlášky do šesté třídy ke stažení máte zde:


Příklady k procvičení najdete zde:

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady