Zařazování žáků do 6. tříd 2017/18

Výsledky rozřazovacích testů:

* z důvodů ochrany osobních údajů jsou ve výsledcích uvedeny pouze kódy (registrační čísla) uchazečů


Zařazování žáků do 6. tříd 2017/18


Škola v tomto školním roce otevře jednu matematickou třídu.

Maximální naplněnost třídy je 30 žáků.

Žáci budou do třídy zařazeni podle bodového zisku odpovídajícímu výsledkům následujících kritérií:

 • Výsledek testu SCIO z matematiky (M):
  45 bodů
 • Výsledek testu SCIO z obecných studijních předpokladů (OSP):
  45 bodů
 • Prospěch v 1 pololetí 5. ročníku z matematiky (M) a přírodovědy (Přv):
  40 bodů

Uchazečům o zařazení do matematické třídy bude přiděleno registrační číslo, pod kterým budou vedeni a pod kterým budou zveřejněny jejich výsledky formou seznamu ve vestibulu školy a na webových stránkách.

V případě rovnosti bodového zisku bude zohledněn celkový prospěch za 1. pololetí v pátém ročníku.

Testy SCIO konané on-line proběhnou v termínu 3. 4. – 21. 4. 2017 pro kmenové žáky.

Uchazeči z jiných škol budou testováni v úterý 11. 4. 2017 od 8,00 hodin, zároveň doloží prostou kopii pololetního vysvědčení.

 • Matematika – 30 otázek, 45 minut
 • Obecné studijní předpoklady – 45 otázek, 45 minut

Žáci nezařazení do matematické třídy pokračují v základním vzdělávání na naší škole ve třídě přírodovědné – běžné.

Pro splnění povinností školy v integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) mohou být do výše uvedené třídy zařazeni i žáci se SVP, kteří nesplní uvedená kritéria.


Zařazování žáků do 6. tříd 2017/18

.. plné znění dopisu (PDF)


Přihlášky do šestých tříd školního roku 2017/18 odevzdávejte do 3. 4. 2017.
Přihlášky je možno odevzdat osobně, poštou nebo elektronicky na adresu: skolazsschsady.cz .

Přihlášky včas obdržíte od svých třídních učitelů nebo je lze stáhnout, viz níže.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte třídní učitele nebo vedení školy, rádi Vám poradíme a vše vysvětlíme.


Formulář přihlášky do šesté třídy ke stažení máte zde:


Příklady k procvičení najdete zde:

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady