Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Pedagogičtí pracovníci

ředitel školy
 
Mgr. Jugl Ivan
    ivan.juglzsschsady.cz Jabber status: ivan.jugl (edu.mudk.cz)
 
 
zástupkyně ředitele
 
PaedDr. Mertlíková Zuzana
    zuzana.mertlikovazsschsady.cz Jabber status: zuzana.mertlikova (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Seitlová Helena
    helena.seitlovazsschsady.cz Jabber status: helena.seitlova (edu.mudk.cz)
 
 
učitelé
 
Mgr. Aubrechtová Lucie
    lucie.aubrechtovazsschsady.cz Jabber status: lucie.aubrechtova (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Baier Jiří
    baierjcentrum.cz Jabber status: jiri.baier (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Baudischová Jitka
    jitka.baudischovazsschsady.cz Jabber status: jitka.baudischova (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Budinská Marcela
    marcela.budinskazsschsady.cz Jabber status: marcela.budinska (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Bugar Marian
    marian.bugarzsschsady.cz Jabber status: marian.bugar (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Čapek Jiří
    jiri.capekzsschsady.cz Jabber status: jiri.capek (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Chaloupková Lenka
    lenka.chaloupkovazsschsady.cz Jabber status: lenka.chaloupkova (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Dvořáčková Barbora
    barbora.dvorackovazsschsady.cz Jabber status: barbora.dvorackova (edu.mudk.cz)
 
Bc. Paulusová Fišerová Jana
    jana.fiserovazsschsady.cz Jabber status: jana.paulusova fiserova (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Fléglová Pavlína
    pavlina.fleglovazsschsady.cz Jabber status: pavlina.fleglova (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Godárová Andrea
    andrea.godarovazsschsady.cz Jabber status: andrea.godarova (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Godárová Jitka
    jitka.godarovazsschsady.cz Jabber status: jitka.godarova (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Hanzl Milan
    milan.hanzlzsschsady.cz Jabber status: milan.hanzl (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Johnová Markéta
    marketa.johnovazsschsady.cz Jabber status: marketa.johnova (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Jonešová Radmila
    radmila.jonesovazsschsady.cz Jabber status: radmila.jonesova (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Kalousková Dana
    dana.kalouskovazsschsady.cz Jabber status: dana.kalouskova (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Kindlová Sabina
    sabina.kindlovazsschsady.cz Jabber status: sabina.kindlova (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Klenovská Jana
    jana.klenovskazsschsady.cz Jabber status: jana.klenovska (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Kmínková Ivana
    ivana.kminkovazsschsady.cz Jabber status: ivana.kminkova (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Kotová Diana
    diana.kotovazsschsady.cz Jabber status: diana.kotova (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Krejčí Jitka
    jitka.krejcizsschsady.cz Jabber status: jitka.krejci (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Kwiecienová Ivana
    ivana.kwiecienovazsschsady.cz Jabber status: ivana.kwiecienova (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Luňáková Drahoslava
    drahoslava.lunakovazsschsady.cz Jabber status: drahoslava.lunakova (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Mácová Jitka
    jitka.macovazsschsady.cz Jabber status: jitka.macova (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Malichová Eva
    eva.malichovazsschsady.cz Jabber status: eva.malichova (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Marksová Lada
    lada.marksovazsschsady.cz Jabber status: lada.marksova (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Michalová Dagmar
    dagmar.michalovazsschsady.cz Jabber status: dagmar.michalova (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Nosek Tomáš
    tomas.nosekzsschsady.cz Jabber status: tomas.nosek (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Nosková Milena
    milena.noskovazsschsady.cz Jabber status: milena.noskova (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Novák Jakub
    jakub.novakzsschsady.cz Jabber status: jakub.novak (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Novotná Kateřina
    katerina.novotnazsschsady.cz Jabber status: katerina.novotna (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Odrášková Štěpánka
    stepanka.odraskovazsschsady.cz Jabber status: stepanka.odraskova (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Pavelka Petr
    petr.pavelkazsschsady.cz Jabber status: petr.pavelka (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Pelíšková Iva
    iva.peliskovazsschsady.cz Jabber status: iva.peliskova (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Plecháčová Lenka
    lenka.plechacovazsschsady.cz Jabber status: lenka.plechacova (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Přichystal Miroslav
    miroslav.prichystalzsschsady.cz Jabber status: miroslav.prichystal (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Rohnová Eva
    eva.rohnovazsschsady.cz Jabber status: eva.rohnova (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Růžičková Zuzana
    zuzana.ruzickovazsschsady.cz Jabber status: zuzana.ruzickova (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Samek Jaroslav
    jaroslav.samekzsschsady.cz Jabber status: jaroslav.samek (edu.mudk.cz)
 
Ing. Sedláček David
    david.sedlacekzsschsady.cz Jabber status: david.sedlacek (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Široký Sabina
    sabina.sirokyzsschsady.cz Jabber status: sabina.siroky (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Smolíková Marie
    marie.smolikovazsschsady.cz Jabber status: marie.smolikova (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Špatenková Pavlína
    pavlina.spatenkovazsschsady.cz Jabber status: pavlina.spatenkova (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Teislerová Jana
    jana.teislerovazsschsady.cz Jabber status: jana.teislerova (edu.mudk.cz)
 
Ing. Tlamichová Iva
    iva.tlamichovazsschsady.cz Jabber status: iva.tlamichova (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Vepřeková Jana
    jana.veprekovazsschsady.cz Jabber status: jana.veprekova (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Všetečková Jitka
    jitka.vseteckovazsschsady.cz Jabber status: jitka.vseteckova (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Zeifartová Ivana
    ivana.zeifartovazsschsady.cz Jabber status: ivana.zeifartova (edu.mudk.cz)
 
Mgr. Zlámalová Alena
    alena.zlamalovazsschsady.cz Jabber status: alena.zlamalova (edu.mudk.cz)
 
 
pedagogické asistentky
 
Bc. Hojná Karolína
    karolina.hojnazsschsady.cz Jabber status: karolina.hojna (edu.mudk.cz)
 
Marečková Lenka
    lenka.mareckovazsschsady.cz Jabber status: lenka.mareckova (edu.mudk.cz)
 
Bc. Odlová Dominika
    dominika.odlovazsschsady.cz Jabber status: dominika.odlova (edu.mudk.cz)
 
Bc. Říhová Růžena
    ruzena.rihovazsschsady.cz Jabber status: ruzena.rihova (edu.mudk.cz)
 
Samková Milena
    milena.samkovazsschsady.cz Jabber status: milena.samkova (edu.mudk.cz)
 
Tesařová Věra
    vera.tesarovazsschsady.cz Jabber status: vera.tesarova (edu.mudk.cz)
 
 
vedoucí školní družiny
 
Karlovská Hana
    hana.karlovskazsschsady.cz Jabber status: hana.karlovska (edu.mudk.cz)
 
 
vychovatelky ŠD
 
Lukáčová Jitka
    jitka.lukacovazsschsady.cz Jabber status: jitka.lukacova (edu.mudk.cz)
 
Merklová Ivana
    ivana.merklovazsschsady.cz Jabber status: ivana.merklova (edu.mudk.cz)
 
Neumannová Anna
    anna.neumannovazsschsady.cz Jabber status: anna.neumannova (edu.mudk.cz)
 
Šlapáková Eva
    eva.slapakovazsschsady.cz Jabber status: eva.slapakova (edu.mudk.cz)
 
Šturmová Martina
    martina.sturmovazsschsady.cz Jabber status: martina.sturmova (edu.mudk.cz)
 
Tydrychová Eva
    eva.tydrychovazsschsady.cz Jabber status: eva.tydrychova (edu.mudk.cz)
 
Žižková Miloslava
    miloslava.zizkovazsschsady.cz Jabber status: miloslava.zizkova (edu.mudk.cz)
 
 
funkci školního psychologa zastává
 
PhDr. Voleská Monika více informací..

 

*) e-mailové adresy jsou záměrně zobrazovány graficky kvůli ochraně proti spambotům .

moodle