Pedagogičtí pracovníci

ředitel školy
 
Mgr. Jugl Ivan
    ivan.juglzsschsady.cz
 
 
zástupkyně ředitele
 
PaedDr. Mertlíková Zuzana
    zuzana.mertlikovazsschsady.cz
 
Mgr. Seitlová Helena
    helena.seitlovazsschsady.cz
 
 
učitelé
 
Mgr. Baier Jiří
    baierjcentrum.cz
 
Mgr. Baudischová Jitka
    jitka.baudischovazsschsady.cz
 
Mgr. Budinská Marcela
    marcela.budinskazsschsady.cz
 
Mgr. Bugar Marian
    marian.bugarzsschsady.cz
 
Mgr. Čapek Jiří
    jiri.capekzsschsady.cz
 
Mgr. Chaloupková Lenka
    lenka.chaloupkovazsschsady.cz
 
Mgr. Drtinová Hana
    hana.drtinovazsschsady.cz
 
Mgr. Dvořáčková Barbora
    barbora.dvorackovazsschsady.cz
 
Mgr. Farská Jana
    jana.farskazsschsady.cz
 
Bc. Paulusová Fišerová Jana
    jana.fiserovazsschsady.cz
 
Mgr. Fléglová Pavlína
    pavlina.fleglovazsschsady.cz
 
Mgr. Godárová Jitka
    jitka.godarovazsschsady.cz
 
Mgr. Hanzl Milan
    milan.hanzlzsschsady.cz
 
Mgr. Johnová Markéta
    marketa.johnovazsschsady.cz
 
Mgr. Jonešová Radmila
    radmila.jonesovazsschsady.cz
 
Mgr. Kindlová Sabina
    sabina.kindlovazsschsady.cz
 
Mgr. Klenovská Jana
    jana.klenovskazsschsady.cz
 
Mgr. Kotová Diana
    diana.kotovazsschsady.cz
 
Mgr. Krejčí Jitka
    jitka.krejcizsschsady.cz
 
Mgr. Kwiecienová Ivana
    ivana.kwiecienovazsschsady.cz
 
Mgr. Luňáková Drahoslava
    drahoslava.lunakovazsschsady.cz
 
Mgr. Mácová Jitka
    jitka.macovazsschsady.cz
 
Mgr. Malichová Eva
    eva.malichovazsschsady.cz
 
Mgr. Marksová Lada
    lada.marksovazsschsady.cz
 
Mgr. Nosek Tomáš
    tomas.nosekzsschsady.cz
 
Mgr. Nosková Milena
    milena.noskovazsschsady.cz
 
Mgr. Novák Jakub
    jakub.novakzsschsady.cz
 
Mgr. Novotná Kateřina
    katerina.novotnazsschsady.cz
 
Mgr. Odrášková Štěpánka
    stepanka.odraskovazsschsady.cz
 
Mgr. Pavelka Petr
    petr.pavelkazsschsady.cz
 
Mgr. Pelíšková Iva
    iva.peliskovazsschsady.cz
 
Mgr. Plecháčová Lenka
    lenka.plechacovazsschsady.cz
 
Mgr. Ponikelská Andrea
    andrea.ponikelskazsschsady.cz
 
Mgr. Přichystal Miroslav
    miroslav.prichystalzsschsady.cz
 
Mgr. Růžičková Zuzana
    zuzana.ruzickovazsschsady.cz
 
Mgr. Šafková Veronika
    veronika.safkovazsschsady.cz
 
Mgr. Samek Jaroslav
    jaroslav.samekzsschsady.cz
 
Ing. Sedláček David
    david.sedlacekzsschsady.cz
 
Mgr. Široký Sabina
    sabina.sirokyzsschsady.cz
 
Mgr. Smolíková Marie
    marie.smolikovazsschsady.cz
 
Mgr. Špatenková Pavlína
    pavlina.spatenkovazsschsady.cz
 
Mgr. Teislerová Jana
    jana.teislerovazsschsady.cz
 
Ing. Tlamichová Iva
    iva.tlamichovazsschsady.cz
 
Mgr. Vepřeková Jana
    jana.veprekovazsschsady.cz
 
Mgr. Všetečková Jitka
    jitka.vseteckovazsschsady.cz
 
Mgr. Zeifartová Ivana
    ivana.zeifartovazsschsady.cz
 
Mgr. Zimková Jana
    jana.zimkovazsschsady.cz
 
Mgr. Zlámalová Alena
    alena.zlamalovazsschsady.cz
 
 
pedagogické asistentky
 
Bc. Hojná Karolína
    karolina.hojnazsschsady.cz
 
Jarošová Lucie
    lucie.jarosovazsschsady.cz
 
Laulová Jindřiška
    jindriska.laulovazsschsady.cz
 
Marečková Lenka
    lenka.mareckovazsschsady.cz
 
Bc. Říhová Růžena
    ruzena.rihovazsschsady.cz
 
Samková Milena
    milena.samkovazsschsady.cz
 
Tesařová Věra
    vera.tesarovazsschsady.cz
 
Trösterová Veronika
    veronika.trosterovazsschsady.cz
 
 
vedoucí školní družiny
 
Karlovská Hana
    hana.karlovskazsschsady.cz
 
 
vychovatelky ŠD
 
Lukáčová Jitka
    jitka.lukacovazsschsady.cz
 
Merklová Ivana
    ivana.merklovazsschsady.cz
 
Neumannová Anna
    anna.neumannovazsschsady.cz
 
Šlapáková Eva
    eva.slapakovazsschsady.cz
 
Šturmová Martina
    martina.sturmovazsschsady.cz
 
Tydrychová Eva
    eva.tydrychovazsschsady.cz
 
Žižková Miloslava
    miloslava.zizkovazsschsady.cz
 
 
funkci školního psychologa zastává
 
PhDr. Voleská Monika více informací..

 

*) e-mailové adresy jsou záměrně zobrazovány graficky kvůli ochraně proti spambotům .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady