Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

GRANTOVÝ PROJEKT
Posílení ICT kompetencí pedagogických pracovníků
pro efektivní práci v současné škole

 

Registrační číslo:

 • CZ.1.07/1.3.01/02.0020

MODULOVÝ SYSTÉM ŠKOLENÍ

  modul Začátečníci
 • modul Z-ačátečníci
  - vyrovnávací kurzy pro vstup do systému školení
  > soubory a složky, textový editor, Internet, e-mail
 • modul Pokročilí
 • modul P-okročilí
  - zaměření na zpracování informací do elektronické formy a vytvoření multimediální přípravy na výuku
  > ovládání PC, textový editor, prezentační software, Internet, e-mail
 • modul Multimedia
 • modul M-ultimedia
  - využití multimédií a interaktivních prvků ve výuce
  > obrázky a fotografie, video, zvuk, prezentace, interaktivní tabule
 • modul Bakaláři
 • modul B-akaláři
  - školská evidence a klasifikace v systému Bakaláři
  > ovládání IS, sestavy, rozvrhy, karta žáka, matrika, studium, klasifikace
 • modul Experti
 • modul E-xperti
  - zaměření na pravidla dokumentu a e-komunikaci
  > DTP, textový editor, PDF, tabulkový procesor, druhy e-komunikace

Harmonogram projektu:

 • září 2009 - prosinec 2011
  kurzy jednotlivých modulů budou probíhat vždy v cyklech školního roku - podzim / jaro
  tj. říjen, listopad, prosinec + únor, březen, duben, květen

Cílová skupina:

 • pedagogičtí a vedoucí pracovníci ZŠ, MŠ, ZUŠ a DD

Časová dotace kurzu:

 • 20 hodin
  4 x měsíčně lekce po 3 h + 2 h samostatné práce
  (např.: každou středu v měsíci)

Cena:

 • ZDARMA
  školení hrazeno z dotace
  (cestovní náhrady hradí účastníkovi zaměstnavatel)

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady