Plánované akce


datum    16.9.

Přírodovědný klokan pro 8. a 9. ročníky


datum    16.10.

školní liga házené


datum    18.10. (od 10:30 h)

divadlo pro 2.stupeň


datum    21.10. (od 17 h)

schůze Unie rodičů (jazyková uč. A)


datum    23.10.

stmelovací kurz 1.B


datum    29.-30.10.

podzimní prázdniny


datum    31.10.

Večer s duchy


datum    12.11 (od 11 h)

AJ divadlo pro žáky 8. a 9. ročníku v HK


datum    27.11. (od 9:45 h)

exkurze 6.C, 6.D a 6.E do Všestar


datum    4.12.

jarmark 4.D v rámci projektu Abeceda peněz


datum    29.1.

karneval ŠD


datum    7.-13.3.

LVVZ 7.A+B


datum    1.-2.4.

zápis dětí do 1. ročníku


Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady