Rozmístění tříd a kabinetů

Uspořádání tříd a kabinetů pro školní rok 2017/2018

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady