Školní řád


Vnitřní řády

Řády školní družiny, školního klubu, školní jídelny a počítačové sítě.

Česká školní inspekce


Bezpečnostní kamerový systém

Dne 1. 2. 2016 byl spuštěn provoz bezpečnostních kamer u vchodů do budov školy. Kamery slouží především k identifikaci při otevírání dveří. Více informací dostali rodiče v informačním letáku.

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady