Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Školní družina

Pedagogická práce ve školní družině zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci, ale i zajímavé využití volného času..

Děti v naší ŠD odpočívají a rekreují se při pohybu venku, společných i individuálních hrách, besedách a soutěžích. Při výběru zájmových činností záleží na věku dětí, ale snažíme se kreslit, sportovat, zpívat i tancovat, vytvářet v dětech kladný vztah k životnímu prostředí a přírodě.

Nedílnou součástí práce ŠD je příprava na vyučování, upevňování hygienických návyků a zásad slušného chování. Klademe důraz na vzájemnou pomoc a ohleduplnost.

Pro zpestření činnosti připravujeme besedy, exkurze, víkendové výlety i vícedenní pobyty.

Vychovatelky ŠD se snaží rozvíjet dětské schopnosti, povzbuzovat je ke všem činnostem, dát prostor tvořivosti, dbají na harmonický vývoj a seznamují děti s přiměřeným hodnotovým systémem.


Poplatek za školní družinu

Pro školní rok 2016-17 je stanoven poplatek 500,- Kč za celý školní rok. Platbu za školní družinu předávejte vychovatelce svého dítěte. Poplatek je splatný do konce září daného školního roku.


Vychovatelky ve školních družinách

Vchod hlavní (budova B):

 • Karlovská Hana - vedoucí ŠD
 • Bc. Odlová Dominika
 • Lukáčová Jitka
 • Merklová Ivana
 • Tydrychová Eva

Vchod od pošty:

 • Neumannová Anna
 • Šlapáková Eva
 • Šturmová Martina

Provoz:

 • ráno od 6.00 hod.
 • odpoledne do 16.30 hod.

Kontakt:

 • pevná linka do školy - 499 320 901 nebo 499 320 300
 • Karlovská H. - 730 933 769
 • Odlová D. - 604 963 281
 • Lukáčová L. - 730 933 819
 • Merklová I. - 730 933 820
 • Tydrychová E. - 730 933 824
 • Šturmová M. - 730 933 823
 • Neumannová A. - 730 933 817
 • Šlapáková E. - 730 933 818

Telefony vychovatelek v provozu mimo dny školního volna pro volání od 14:30 - 16:30 hod. V jinou dobu zasílejte pouze SMS. Děkujeme.


Kroužky školní družiny

V letošním školním roce mohou děti navštěvovat osm kroužků při školní družině.


Projekt školní družiny 2016 - 2017

SKŘÍTKOVÉ Z PAŘEZOVÉ CHALOUPKY

Cíl: Probudit u dětí nejen vztah k našemu městu, ale i ke všemu krásnému co přináší každodenní život. Vnímání času a souvislostí, propojení doby.

CELOROČNÍ DRUŽINOVÁ HRA

SKŘÍTKOVÉ Z PAŘEZOVÉ CHALOUPKY

V pařezové chaloupce blízko lesa spolu žijí dva skřítkové. Jsou velice dobří kamarádi, jeden na druhého se může vždy spolehnout, vzájemně si pomáhají a společně hospodaří. Každý den chodí po lese a starají se o to, co v lese roste – stromy, rostliny, keře, houby. Protože jsou velice šikovní a snaživí, našli si mnoho přátel a s nimi prožívají spoustu legrace, napětí, zábavy a dobrodružství. Všichni se mají rádi a společně dokážou vyřešit veškeré problémy, které se během dne vyskytnou. Jejich myšlení a chování by mohlo být příkladem pro všechny děti.

Cílem hry je rozvíjení kamarádských vztahů mezi dětmi, utváření kladného vztahu k přírodě, rozvíjení pohotového vyjadřování, rozšiřování vědomostí a dovedností.

Pro zahájení hry společně s dětmi připravíme nástěnku, namalujeme dva skřítky na pasece. Protože každé dítě vyniká v něčem jiném, jsou úkoly různorodé, tak aby každý měl možnost vyniknout svým tvůrčím způsobem. Plnění úkolů bodujeme. Délka trvání hry je upravena na počet měsíců školního roku.

Podrobný program jednotlivých měsíců

eTwinnning

eTwinnning

Projekt Krajina Zelenkovo:


Řád:


Přihláška:


Fotografie:


Akce a články:

moodle