Den jazyků

Jako již každoročně se naše škola, 25. září, připojila ke Dni jazyků. Na prvním stupni jsme tentokrát zvolili projekt, který propojil angličtinu se zajímavými místy našeho města. Jednotlivé úkoly měly různou úroveň obtížnosti, takže je mohli plnit jak prvňáčci, tak i páťáci.

Den jazyků 25. 9. 2018

Začali jsme ve třídách, kde jsme nejprv naplánovali trasu. K obrázkům budov jsme přiřadili jejich český a anglický název. Následovalo luštění křížovek, jejichž řešení nám doplnilo informace o významných budovách našeho města. Podle popisu míst jsme připojili fotografie a našli je na plánu města. Dalším úkolem bylo tyto budovy ve městě najít podle indicií. Vyrazili jsme do ulic se seznamem nápověd a všechna místa jsme zdárně objevili a zaznamenali si je do pracovního listu. Počasí nám přálo, takže vlastivědná vycházka historickým centrem našeho města byla moc příjemná. Po návratu do školy jsme dali všechny materiály dohromady. Vznikly tak barevné českoanglické plakáty, které poslouží k výzdobě chodeb školy.

Už se moc těšíme, co nás při Dni jazyků čeká příští rok.

Mgr. Jana Zimková

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady