Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Literární toulky našich žáků

Pojďte se společně s námi toulat naším krajem a objevovat místa, kde kdysi žili a působili významní čeští spisovatelé. Žáci šestého ročníku by vám mohli vyprávět, jak nehybně stáli v rodném domku Aloise Jiráska na prkenné podlaze, která při chůzi hrozně skřípala. Někteří museli sklánět hlavy, když procházeli z jedné místnosti do druhé. Všichni si všimli fotografií ze setkání A. Jiráska s T.G. Masarykem a podoby obou velikánů. V Hronově navštívili šesťáci také muzeum a divadlo. Zde se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o profesích, jako jsou maskéři, kostymérky, zvukaři, osvětlovači, kulisáci nebo ochranka. Uvědomili si, co je jeviště, opona, hlediště, lóže, provaziště, orchestřiště nebo foyer.

Literární toulky našich žáků

Žáci sedmých ročníků se podívali do rodného domku Karla Jaromíra Erbena v Miletíně, prošli se po stezce K. J. Erbena, vzpomněli na Polednici a Zlatý kolovrat a tyto chmurné baladické příběhy je zavedly až do místní výrobny trubiček. Někteří si zkusili trubičky sami vyrobit a tohle sladké pohlazení bylo příjemným zakončením jejich výpravy za literaturou.

Literární toulky našich žáků

Literární toulky našich žáků

Čítanka pro žáky 9. ročníků nám nabízí mimo jiné i texty Karla Čapka. Pro svou nadčasovost myšlenek i pro jazykové mistrovství zůstávají stále v oblibě. Proto jsme se vypravili do rodiště bratří Čapků, do Malých Svatoňovic. V muzeu jsme mohli vidět dokonce i originály rukopisů. Zajímavá byla expozice obrazů Josefa Čapka ve druhém patře muzea. Po více než hodinové přehlídce, přednášce a diskuzi jsme vyběhli na horu Žaltman. To bylo pravé odreagování a zadostiučinění pro sportovce, kteří přišli díky exkurzi o hodinu tělocviku : )

Literární toulky našich žáků

Děkuji tímto všem vyučujícím, kteří se účastnili našich toulek, paní Široký, Godárové, panu Přichystalovi a panu Novákovi. Děkuji také vedení školy za podporu, děkuji paní Šormové za bezpečnou dopravu a na dálku i všem pracovníkům muzeí. Snad si naši žáci uvědomili, že literatura není pouze v čítankách, ale může být i živou realitou kolem nás. Kéž bychom podnikali častěji takové výpravy za poznáním.

Mgr. Jitka Baudischová

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady