Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Jarmarky úspěšně za námi

V úterý 12.12. a ve středu 13.12. se konal v prostorách České spořitelny v rámci projektu Abeceda peněz vánoční Jarmark tříd 5. A a 5.C ZŠ Schulzovy sady. Obě třídy se celý podzim poctivě připravovaly, aby prodaly co nejvíce výrobků a získané peníze mohly věnovat na charitativní účely.

Jarmarky úspěšně za námi

Jarmarky úspěšně za námi

Z pohledu třídních učitelek měl celý projekt velký smysl, žáci se naučili hospodařit s půjčenými penězi, postupem času začali přemýšlet, zda si mohou ještě koupit nějaký materiál na výrobu výrobků nebo raději šetřit. Zrealizovali svůj podnikatelský záměr a originální nápady se jen hrnuly. A samotný Jarmark? To už byla báječná zkušenost. Děti prodávaly, zpívaly, bavily kolemjdoucí lidi a celý den si velmi užily.

Jarmarky úspěšně za námi

Jarmarky úspěšně za námi

Poděkování patří zástupkyním školy, které daly tomuto projektu zelenou a děti tak mohly zažít nevšední zážitek. Největší poděkování ale patří všem rodičům našich dětí, kteří neváhali celý projekt podpořit. Napekli nám nádherné cukroví a dobroty a pomohli při přípravě celého Jarmarku.

A to nejdůležitější – celý výtěžek z obou akcí činí téměř 46 000,- Kč, které poputují do Dětského domova ve Dvoře Králové, do Domova sv. Josefa v Žirči, na Onkologické oddělení FN Hradec Králové a také páťákům obou tříd na nějaký prima výlet.

Celý projekt se velmi vydařil a my se již teď těšíme na další, který bude opět v pozitivním smyslu slova rozvíjet naše děti.

Mgr. Markéta Johnová


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady