Běh Schulzovými sady

Dne 3. 10. 2018 ZŠ Schulzovy sady uspořádala již 18. ročník vytrvalostního závodu Běh Schulzovými sady. Je pravda, že nás letos trochu potrápilo počasí, ale sportovci to zvládli i tak. Vše proběhlo bez jediného znatelnějšího problému a všechny přítomné děti si celou akci náramně užily a jako otec dvou účastníků vím, že domů přicházely se silnými zážitky. Ke startu přišlo 450 závodníků a na trase ze sebe povětšinou vydali všechno. Někteří bojovali tak urputně, až vyčerpáním po doběhnutí nemohli ani chodit a museli jsme jim dopřát čas na odpočinek. Děti mimo běhu do skvělé nálady nedovádělo jen fandění, ale i řada doplňkových soutěží organizovaných DDM.

Běh Schulzovými sady

Běh Schulzovými sady

Běh Schulzovými sady

Na závěr bych rád poděkoval zmíněné DDM, firmě CARLA za poskytnuté sladké odměny, firmě RONDO za ozvučení, radnici města za upomínkové předměty a podporu z řad zaměstnanců Technických služeb, chlapcům z gymnázia za zapisování, naší 9.A za výpomoc a hlavně všem učitelům tělocviku za zodpovědně odvedenou práci. Jedině za skvělé součinnosti všech těchto zmíněných lze uspořádat onen nejmasovější závod Královédvorska. A velké díky patří ještě komu? No přeci všem těm dětem, které našly odvahu poměřit své síly s vrstevníky. Děkovací část ale teprve nyní vrcholí. Čím? Poděkováním Vám rodičům, že své děti vychováváte tak dobře, že si v životě našly cestu se na start postavit! Není to úplná samozřejmost...

Tak příští rok děti na viděnou :-)

Mgr. Jiří Baier, ředitel závodu


Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady