Mimořádná opatření školy:

24. listopadu 2020
Informace k provozu škol a školských zařízení od 30. listopadu 2020 podle usnesení Vlády ČR.

  • prezenční výuka 1. stupně dle upraveného rozvrhu
  • střídavá výuka 6. – 8. ročníku
  • prezenční výuka všech 9. ročníku
  • školní družina homogenních skupin pro prezenčně vzdělávané žáky
  • školní klub mimo provoz
  • stravování prezenčně i distnančně vzdělávaných žáků dle stanoeného rozpisu
  • pravidlo "3R"

.. plné znění změn


20. října 2020
Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 - nová verze.


14. října 2020
Hejtman Královéhradeckého kraje určil dne 13. 10. 2020 Základní školu Schulzovy sady školou, která bude po dobu nouzového stavu vykonávat nezbytnou péči o děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, zdravotních služeb, ozbrojených sil, sociálních služeb atd.

.. více informací


Ocenění společnosti Scio

Nejlepší řešitelé SCIO testování 2019/20:
9. ročník: ČEJ - Anna Sedláčková, Eliška Němečková;
MAT - Eduard Beneš


Články z novin


Školní rok 2020 - 2021

..zobrazit všechny články z novin

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady